Obvodné banské úrady

Obvodný banský úrad v Bratislave
Adresa Mierová 19  
821 05 Bratislava
sekretariát / zamestnanci úradu 02 – 534 17 306
predseda – priama linka 02 – 534 15 062
Vedúci útvaru hlavného obvodného banského inšpektora 02 – 534 16 538
fax úradu 02 – 534 17 300
www.slovensko.sk (číslo úradnej schránky) E0005593218
e-mail úradu obuba@obuba.sk
predseda mobil 0905 474 731
služobná pohotovosť mobil 0903 221 128

Obvodný banský úrad v Banskej Bystrici
Adresa ul. 9. mája č. 2
975 90 Banská Bystrica
sekretariát tel. 048 – 414 29 56
sekretariát fax 048 – 414 29 41
www.slovensko.sk (číslo úradnej schránky) E0005593217
sekretariát e-mail obubb@obubb.sk
predseda mobil 0905 589 452
služobná pohotovosť mobil podľa aktuálneho rozpisu služobnej pohotovosti

Obvodný banský úrad v Košiciach
Adresa Timonova č. 23
041 57 Košice
sekretariát tel. 055 – 625 03 55
sekretariát fax 055 – 729 65 05
www.slovensko.sk (číslo úradnej schránky) E0005593219
sekretariát e-mail obuke@obuke.sk
predseda mobil 0915 915 788
služobná pohotovosť mobil 0904 184 200

Obvodný banský úrad v Prievidzi
Adresa Matice slovenskej 10
971 01 Prievidza
sekretariát tel. 046 – 542 20 05
sekretariát fax 046 – 542 20 05
www.slovensko.sk (číslo úradnej schránky) E0005593220
sekretariát e-mail obupd@obupd.sk
predseda mobil 0908 728 626
služobná pohotovosť mobil 0918 989 039

Obvodný banský úrad v Spišskej Novej Vsi
Adresa Markušovská cesta 1
052 01 Spišská Nová Ves
sekretariát tel.

053 – 418 29 11

053 – 442 52 56      

sekretariát fax 053 – 442 55 68
www.slovensko.sk (číslo úradnej schránky) E0005593221
sekretariát e-mail obusnv@obusnv.sk
predseda mobil 0918 388 520
služobná pohotovosť mobil 0904 184 200