Obvodné banské úrady

Obvodný banský úrad v Bratislave
Adresa Mlynské nivy 44/b
821 09 Bratislava
sekretariát / zamestnanci úradu 02 – 534 17 306
vedúci útvaru hlavného obvodného banského inšpektora 02 – 534 16 538
www.slovensko.sk (číslo úradnej schránky, podateľňa) E0005593218
sekretariát e-mail (podateľňa) obuba@obuba.sk
predseda mobil 0908 730 592
hlavný obvodný banský inšpektor mobil 0908 416 195
služobná pohotovosť mobil 0903 221 128

Obvodný banský úrad v Banskej Bystrici
Adresa 9. mája 2
975 90 Banská Bystrica
sekretariát tel. 048 – 414 29 56
sekretariát fax 048 – 414 29 41
www.slovensko.sk (číslo úradnej schránky, podateľňa) E0005593217
sekretariát e-mail (podateľňa) obubb@obubb.sk
predseda mobil 0905 589 452
služobná pohotovosť mobil podľa aktuálneho rozpisu služobnej pohotovosti

Obvodný banský úrad v Košiciach
Adresa Timonova č. 23
041 57 Košice
sekretariát tel. 055 – 625 03 55
sekretariát fax 055 – 729 65 05
www.slovensko.sk (číslo úradnej schránky, podateľňa) E0005593219
sekretariát e-mail (podateľňa) obuke@obuke.sk
predseda mobil 0915 915 788
služobná pohotovosť mobil 0904 184 200

Obvodný banský úrad v Prievidzi
Adresa 9. mája 2
975 90 Banská Bystrica
sekretariát tel. 048 – 414 29 56
sekretariát fax 048 – 414 29 41
www.slovensko.sk (číslo úradnej schránky, podateľňa) E0005593220
sekretariát e-mail (podateľňa) obupd@obupd.sk
predseda mobil 0908 728 626
služobná pohotovosť mobil 0918 989 039

055 – 625 03 55

Obvodný banský úrad v Spišskej Novej Vsi
Adresa Timonova 23
040 01 Košice
sekretariát tel. 055 – 625 03 55
www.slovensko.sk (číslo úradnej schránky, podateľňa) E0005593221
sekretariát e-mail (podateľňa) obusnv@obusnv.sk
predseda mobil 0915 915 788