Organizačná schéma HBÚ a OBÚ SR

10. 11. 2020

Hlavný banský úrad zverejnil na svojej úradnej tabuli a na úradných tabuliach OBÚ SR nové organizačné schémy.

Nové organizačné schémy sú platné od 1.12.2020. 

Pre HBÚ je organizačná schéma zverejnená v položke Úradná tabuľa HBÚ.

Pre OBÚ SR sú organizačné  schémy zverejnené v položke Iné oznamy na úradnej tabuli každého OBÚ SR.

 

Oznam o voľnom mieste vo verejnej službe 

Hlavný banský úrad súčasne zverejnil oznam o voľnom pracovnom mieste vo verejnej službe.

Bližšie informácie nájdete TU


Späť