Zmena sídla OBÚ v Bratislave

22. 12. 2021

Od 01. 01. 2022 sa mení sídlo obvodného banského úradu v Bratislave.

Nové sídlo bude na tejto adrese:

Obvodný banský úrad v Bratislave

Mlynské nivy 44/b

821 09 Bratislava
 

Ide o priestory Slovenského plynárenského priemyslu.

 

Všetky ostatné kontakty ostávajú pôvodné (telefón, e-mail, ÚPVS).


 


Späť