Objednávky, faktúry a zmluvy

Na tomto mieste nájdete objednávky, faktúry a zmluvy Hlavného banského úradu a obvodných banských úradov Slovenskej republiky, ktoré sú zverejňované podľa § 5b zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) v znení neskorších predpisov.

 

Objednávky a faktúry

 

Zmluvy