Ponuka prebytočného majetku

Na tomto mieste zverejňuje Hlavný banský úrad ponuky na bezodplatný prevod, alebo predaj nepotrebného hnuteľného a nehnuteľného majetku štátu, ktorý má vo svojej správe:

Ponuka osobných automobilov 02/2019 

 

  

 

Prebytočný hnuteľný a nehnuteľný majetok sa tiež zverejňuje na stránke Ministerstva financií Slovenskej republiky, v Registri ponúkaného majetku štátu: www.ropk.sk