Vyvlastňovacie konania

Oznámenia o vyvlastňovacích konaniach podľa § 10 ods. 1 zákona č. 282/2015 Z. z. o vyvlastňovaní pozemkov a stavieb a o nútenom obmedzení vlastníckeho práva k nim a o zmene a doplnení niektorých zákonov:

 Pozn: oznámenia o vyvlastňovacích konaniach pred 20.02.2018 nájdete v zložke: Správne konania

 OBÚ  Navrhovateľ Katastrálne územie   Oznámenie Zverejnené dňa
Banská Bystrica GEOCOMPLEX, a.s. Pinciná Ukončenie vyvlastňovacieho konania  19.10.2018
Prievidza Kamenivo Slovakia, a.s. Malá Bytča Ukončenie vyvlastňovacieho konania 21.05.2019
Banská Bystrica GEOCOMPLEX, a.s. Pinciná Ukončenie vyvlastňovacieho konania  25.11.2019