Archív verejného obstarávania

Na tomto mieste Hlavný banský úrad zverejňuje informácie o procesoch verejného obstarávania, ktoré už boli uzatvorené a zákazky zrealizované