Zákazky podľa § 9 ods. 9


Na tomto mieste bude zverejňovaná súhrnná správa o zákazkách podľa § 9 ods. 9 zákona č. 25/2006 Z. z. 

 

Správa o zákazke „Rekonštrukcia záhrady HBÚ 2015   

 

SÚHRNNÁ SPRÁVA o zákazkách podľa § 9 ods. 9 zákona o verejnom obstarávaní od 1. januára 2016 do 31. marca 2016