Banský register - právnické osoby - Obvodný banský úrad v Bratislave

BANSKÝ REGISTER – PRÁVNICKÉ OSOBY

Obvodný banský úrad v Bratislave

stav k 31.12.2020 

 

Obchodné meno Sídlo IČO ZVZ Činnosť Rozhodnutie Zmena
METAL - ECO SERVIS, spol. s r.o. Malacká cesta 2223 34 147 594 Ing. Miroslav Václav § 2 písm. b-d) 13.9.1996 4.11.2015
902 01 Pezinok 12.10.2025 § 3 písm. a) 1674/1996 1034-3034
ENGAS s.r.o. Nábrežie mládeže 89 31 330 371 Ladislav Šimončík § 2 písm. b-f) 1.9.1995 17.4.2020
949 01 Nitra 2.4.2022 zo zákona 471-935/2020
CRH (Slovensko) a.s. 906 38 Rohožník 00 214 973 Ing. Slavka Grinčová § 2 písm. b-e) 1.9.1995 3.11.2020
13.10.2030 § 3 písm.a ) zo zákona 1033-2677/2020
Kameňolomy a štrkopieskovne, a.s. Bernolákova 61 34 110 003 Jozef Benč § 2 písm. b-e) 1.9.1995 24.9.2019
v skratle KAS, a.s. 953 11 Zlaté Moravce 23.5.2027 § 3 písm. a) zo zákona 868-2293/2019
Poľnohospodárske družstvo 919 53 Dechtice 488 00 207 667 Ing. Jozef Orbán § 2 písm. b-e) 1.9.1995 30.7.2019
Dechtice 7.6.2021 § 3 písm. a) zo zákona 664-1828/2019
Poľnohospodárske družstvo 922 04 Dolný Lopašov 00 800 414 Ing. Ladislav Kúdela § 2 písm. b-e) 1.9.1995 9.7.2019
DOLNÝ LOPAŠOV 18.6.2022 § 3 písm. a) zo zákona 586-1575/2019
PD Gbely, a.s. Petroveská 1402/23 31 413 307 Ing. Igor Macánek § 2 písm. b-e) 1.9.1995 6.12.2010
908 45 Gbely 25.10.2020 § 3 písm. a) zo zákona 1393-3295
Poľnohospodárske výrobné a Šterusy 199 00 207 934 Radoslav Mahrek § 2 písm. b-e) 1.9.1995 19.6.2020
obchodné družstvo Kočín 922 03 Šterusy 23.2.2025 § 3 písm. a) zo zákona 670-1510/2020
POZAGAS a.s. Malé námestie 1 31 435 688 Ing. Ľudmila Oreská Phd. § 2 písm. b-f) 1.9.1995 17.1.2020
901 01 Malacky 17.8.2025 zo zákona 222-87/2020
Roľnícke družstvo "Vrátno", Hradište pod Vrátnom 313 00 590 037 Ing. Milan Hric § 2 písm. b-e) 1.9.1995 2.6.2020
Hradište pod Vrátnom 906 12 29.7.2029 § 3 písm. a) zo zákona 600-1303/2020
TEHELŇA GBELY, s.r.o. Mirka Nešpora 1410 34 097 040 Peter Štaffen § 2 písm. b-e) 1.9.1995 19.1.2012
908 45 Gbely 6.12.2021 § 3 písm. a) zo zákona 20-203
Vojenské lesy a majetky SR - š.p. Zámocká 7 31 577 920 Ing. Alexander Gorbatenkov § 2 písm. b-e) 1.9.1995 7.4.2020
odštepný závod Malacky 901 18 Malacky 1.7.2029 § 3 písm. a) zo zákona 460-879/2020
KERKOSAND spol. s r.o. Šajdíkove Humence 134 36 219 371 Ing. Ján Struhár § 2 písm. b-e) 20.1.1997 12.5.2020
906 07 26.2.2025 § 3 písm. a) 71/1997 514-1117/2020
Výroba kameňa a pieskov, spol. s r.o. 919 10 Buková 34 137 009 Jaroslav Zachar § 2 písm. b-e) 20.2.1997 28.11.2007
skrátene: VKP, spol. s r.o. 11.10.2017 255/1997 778-2891
Wienerberger slovenské tehelne, Tehelná 31 418 821 Ing. Jiří Zeman § 2 písm. b-e) 17.11.1997 5.3.2020
spol. s r.o. 953 01 Zlaté Moravce 19.1.2019 § 3 písm. a) 2127/1997 350-590/2020
BEL - TRADE spol. s r.o. Krasovského 3742/13 36 522 163 Ing. Leopold Mušák § 2 písm. b-e) 5.5.1998 14.10.2019
851 01 Bratislava 29.6.2019 § 3 písm. a) 748/1998 895-2528/2019
SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY Karloveská 2 36 022 047 Ing. Ladislav Milkuš § 2 písm. b-d) 27.8.1998 16.12.2020
PODNIK š.p., OZ Bratislava 842 17 Bratislava 17.8.2025 § 3 písm. a) 517/1998 964-3037/2020
V.D.S. a.s. Martinengova 18 35 756 357 Jozef Benč § 2 písm. b-e) 28.10.1998 24.9.2019
811 01 Bratislava 23.5.2027 § 3 písm. a) 2029/1998 869-2294/2019
SEHRING BRATISLAVA, s.r.o. Hviezdna 38 35 762 021 Roman Kramoliš § 2 písm. b-e) 26.3.2002 28.11.2012
821 06 Bratislava 2.6.2022 § 3 písm. a) 2264/2001 969-2938
CENO s.r.o. Dolné diely 1 36 220 507 Ing. Milan Hric § 3 písm. a) 8.4.1999 2.10.2009
925 23 Jelka 29.7.2029 526/1999 830-2586
AGRIPENT spol. s r.o. Líščie nivy 12 35 703 512 JUDr. Jozef Sziszák § 3 písm. a) 19.10.1999 9.8.2017
821 08 Bratislava 8.1.2023 2078/1999 744-2312/17
Esterian, a.s. Dvořákovo nábrežie 10 35 713 411 Ing. Milan Hric § 2 písm. b-e) 19.9.2000 17.7.2018
811 02 Bratislava 29.7.2029 § 3 písm. a) 1825/2000 828-1946/2018
AGRORENT, a.s. Družstevná 2 34 142 703 Ing. Vojtech Völgyi § 3 písm. a) 8.11.2000 20.5.2014
946 51 Nesvady 18.9.2017 2041/2000 492-1412
ACT - Trávnik, s.r.o. 36 540 668 Ing. Edmund Németh § 2 písm. b-e) 19.3.2001 27.11.2008
946 18 Trávnik č. 412 29.10.2018 § 3 písm. a) 476/2001 923-3215
SAZAN, spoločnosť 36 241 270 Ing. Alexander Gorbatenkov § 3 písm. a) 25.5.2001 10.8.2015
s ručením obmedzeným 900 55 Lozorno 51 1.7.2029 1051/2001 815-2257
COMAG spol. s r.o. Račianska 30/A 31 368 506 Ing. Leopold Mušák § 2 písm. b-f) 20.6.2001 10.2.2011
831 02 Bratislava 26.9.2017 1288/2001 214-513
T & B, s.r.o. Metodova 7 35 812 281 Ing. Štefan Janči § 2 písm. b-g) 4.4.2001 3.3.2017
821 08 Bratislava 27.10.2025 § 3 písm. a) 784/2001 66-125/17
Bratislavské štrkopiesky, s.r.o. Záhradná 429/2 35 769 297 JUDr. Jozef Sziszák § 2 písm. b-e) 10.4.2001 14.4.2010
900 82 Blatné 8.1.2023 § 3 písm. a) 679/2001 455-1063
Doprastav, a.s. Drieňová 27 31 333 320 Rudolf Kimerling § 2 písm. b-e) 13.11.2001 7.8.2018
821 01 Bratislava 23.11.2022-OBÚ PD § 3 písm. a) 2127/2001 881-2136/2018
ALAS SLOVAKIA, s.r.o. Polianky 3357/23 35 825 286 RNDr. I. Burza § 2 písm. b-e) 26.11.2001 20.8.2020
841 01 Bratislava 28.3.2021 § 3 písm. a) 2398/2001 838-2047/2020
Pezinské tehelne - Paneláreň a.s. Tehelná 9 35 757 540 Ing. Imrich Pilka § 2 písm. b-e) 17.4.2002
902 01 Pezinok 20.11.2017 987/2002
ZAPA beton SK s.r.o. Vajnorská 142 35 814 497 Marek Lago § 2 písm. b-e) 17.4.2002 10.6.2015
83000 Bratislava 7.11.2026 § 3 písm. a) 1004/2002 642-1659/2015
BUILDHOUSE, s.r.o. ul. Hlavná 77 35 808 349 Ing. Milan Hric § 2 písm. b-e) 21.8.2002 22.6.2010
900 29 Nová Dedinka 29.7.2029 § 3 písm. a) 1865/2002 718-1712/2010
Calmit, spol. s r.o. Gaštanová 15 36 172 162 Ján Piroš a iní § 2 písm. b-e) 4.10.2002 19.2.2020
811 04 Bratislava 9.7.2023 § 3 písm. a) 2157/2002 336-552/2020
SAND, s.r.o. J. Hollého 645 36 247 561 Ing. Silver Mračna § 2 písm. b-e) 6.11.2002 27.5.2016
908 41 Šaštín - Stráže 21.4.2016 § 3 písm. a) 2429/2002 535-1555
BAU - RENT spol. s r.o. Šamorínska 10 35 834 625 Roman Ruhig § 2 písm. b-e) 11.3.2003 17.5.2016
821 06 Bratislava 30.5.2021 § 3 písm. a) 482/2003 488-1372
MEOPTIS, s.r.o. Lachová 37 31 371 485 Ing. Ľuboš Gallo § 2 písm. b-e) 20.8.2003 13.2.2012
851 03 Bratislava 13.7.2021-OBÚ SNV podzemie 1569/2003 188-293
IKRA s.r.o. Majakovského 393/3 36 251 551 Ing. Albert Škarvan § 3 písm. a) 17.9.2003 3.2.2014
924 01 Galanta 14.4.2020 1786/2003 97-260
JIVA - TRADE, s.r.o. Štefana Moyzesa 2700/22 36 257 681 Tibor Hulička § 2 písm. b-e) 22.3.2004 12.11.2020
926 01 Sereď 1.10.2024 § 3 písm. a) 663/2004 1061-2723/2020
ANTECO s.r.o. Hronská 345/8 36 561 096 RNDr. Zoltán Varjú § 2 písm. b-e) 12.7.2004 5.10.2016
935 32 Kalná nad Hronom 9.8.2020 § 3 písm. a) 1518/2004 857-2869/2016
ViOn, a.s. Továrenská 64 36 526 185 Jozef Mihalík § 3 písm. a) 22.10.2004 19.2.2016
953 01 Zlaté Moravce 30.5.2021 2267/2004 253-627
A-Z STAV, s.r.o. Odeská 3 35 813 393 Ing. Ľubomír Henkeľ § 2 písm. b-e) 23.12.2004 19.12.2012
821 06 Bratislava 18.6.2022 § 3 písm. a) 2730/2004 1086-3190
ZEDA Bratislava, s.r.o. Štvrtok na Ostrove 437 36 268 411 Ing. Martin Josko § 3 písm. a) 15.2.2005 6.12.2018
930 40 30.8.2027 384/2005 1248-3197/2018
NAJPI a.s. Kaplinské pole 20 35 825 472 Ing. Milan Hric § 2 písm. b-e) 25.4.2005 21.3.2017
905 01 Senica 29.7.2029 § 3 písm. a) 889/2005 327-791/17
Štrkopiesky Hrubá Borša s.r.o. Majer - Malá Borša 35 938 064 JUDr. Jozef Sziszák § 3 písm. a) 23.6.2005 25.6.2015
925 23 Hrubá Borša 8.1.2023 1529/2005 710-1890
DELTA stone s.r.o Čierna Voda č. 188 36 272 850 JUDr. Jozef Sziszák § 2 písm. b-e) 11.7.2005 24.5.2017
925 06 8.1.2023 § 3 písm. a) 1741/2005 566-1481/17
J & F, s.r.o. 919 24 34 137 394 RNDr. Pavel Bošácky § 2 písm. b-e) 22.11.2005 5.12.2018
Križovany nad Dudváhom 10.5.2028 § 2 písm. f) 2834/2005 1242-3212/2018
AGROSPOL AQUA s.r.o. 941 05 Černík č. 161 35 960 574 Ing. Miroslav Žabka § 2 písm. b-e) 6.2.2006 10.8.2017
29.12.2020-OBÚ BB § 3 písm. a) 3095/2005 750-2321/17
NAFTA a.s. Votrubova 1 36 286 192 Ing. Jozef Janeček § 2 písm. b-f) 5.4.2006 16.12.2020
Ing. Damašek, Matula
821 09 Bratislava 22.6.2025 731/2006 1149-3117/2020
FOP VRABLEC, s.r.o. Ľ. Zúbka 2 35 724 218 Ing. Silver Mračna § 3 písm. a) 11.5.2006 27.5.2016
901 01 Malacky 21.4.2026 1078/2006 537-1559
Poľnohospodárske družstvo NÁDEJ 930 51 Malá Paka č. 100 36 249 726 Ing. Milan Hric § 2 písm. b-e) 16.5.2006 29.9.2011
Malá Paka, družstvo 29.7.2029 § 3 písm. a) 1141/2006 909-2542
REKOS, s.r.o. Galvaniho 10 35 811 579 Ing. Edmund Piačka § 3 písm. a) 8.8.2006 20.1.2017
821 04 Bratislava 9.2.2020 1942/2006 120-169
ELGEO - Trading, s.r.o. Kukučínova 5 31 624 561 Ing. Ján Matis § 2 písm. b-c) 25.6.1997 1.3.2013
902 01 Pezinok 16.7.,18.12.2019-OBÚ PD § 3 písm. a) 1297/518/Ža-Oz 127-724
Leier Baustoffe SK s.r.o. Pribylinská 3 35 890 509 Ing. Róber Kecera § 2 písm. b-e) 5.10.2006 21.12.2017
831 04 Bratislava 19.12.2023 § 3 písm. a) 2440/2006 1011-3519/17
ČESATO, s.r.o. Haanova 2614/48 36 658 618 Ing. Leonard Černák § 2 písm. b-e) 17.10.2006 1.8.2012
851 04 Bratislava 10.7.2022 § 3 písm. a) 2557/2006 678-1934
MAGNIMEX s.r.o. Jozefa Hagaru 9 35 969 041 Ing. Pavol Gombík § 2 písm. b-e) 17.10.2006 18.10.2011
831 05 Bratislava 2026 2523/2006 952-2765
M.S.C., spol. s r.o. Kollárova 34 36 238 066 Ing. Miloš Beharka § 2 písm. 18.4.2007 27.5.2020
917 01 Trnava 18.7.2027 b,c,d,f 113-851/2007 597-1290/2020
ILKA s.r.o. 900 50 Kráľová pri Senci 31 445 284 Ing. Július Maljkovič § 2 písm. b-e) 18.4.2007 10.3.2017
č. 455 10.4.2017 § 3 písm. a) 148-966/2007 305-713/17
ECOBOR, s.r.o. Mickiewiczova 2 36 781 584 Ing. Miroslav Žabka § 2 písm. b-e) 21.6.2007 4.11.2020
811 07 Bratislava 29.12.2020-OBÚ BB § 3 písm. a) 360-1512/2007 996-2527/2020
GAZDA SLOVAKIA, spol. s r.o. Bažantia 1126/7 34 144 803 JUDr. Jozef Sziszák § 2 písm. b-e) 30.8.2007 25.8.2017
930 05 Gabčíkovo 8.1.2023 § 3 písm. a) 507-2066/2007 784-2504/17
LEVITRADE, s.r.o. Sokolovská 2 36 562 670 Marcel Tencer § 2 písm. b-e) 18.9.2007 11.12.2013
934 01 Levice 14.10.2023 § 3 písm. a) 594-2230/2007 1076-3128
AGROMEL, spol. s r.o. Beketfa 107 36 235 032 Andrej Meszáros § 3 písm. a) 27.9.2007 15.3.2017
930 34 Holice 25.10.2020 604-2286/2007 54-762/17
ŽSD Slovakia, s.r.o. Furmanská 6 35 922 648 Ing. Oliver Šiatkovský § 2 písm. b-e) 14.11.2007 6.9.2012
841 03 Bratislava 5.12.2029 § 3 písm. a) 699-2604/2007 749-2175
LIKOL-SLOVAKIA, spol. s r.o. Nám. sv. Martina 1716/9 44 368 453 Ing. Petr Kotásek § 2 písm. b-e)+g) 7.11.2008
908 51 Holíč 14.10.2018-HBÚ BS § 3 písm. a) 871-3032/2008
RIVERSAND a.s. Dvořákovo nábrežie 8 36 667 218 Ing. Viera Ježíková § 2 písm. b-f) 16.1.2009 5.10.2015
811 02 Bratislava 28.12.2022 § 3 písm. a) 54-71/2009 966-2753
ZLATNER, spol. s r.o. Perecká 22 34 109 919 Ing. Branislav Zlatner 11.3.2009 27.2.2012
934 01 Levice 15.12.2021 § 3 písm. a) 306-737/2009 260-658
Super tank, spol. s r.o. Mochovská 40 35 947 594 Ing. Vendelín Šuľan 11.3.2009 27.7.2018
934 05 Levice 9.10.2025 § 3 písm. a) 300-725/2009 837-2073/2018
Bau beton spol. s r.o. Šamorínska 10 44 616 198 Roman Ruhig § 2 písm. b-e) 28.8.2009 30.6.2011
821 06 Bratislava 30.5.2021 § 3 písm. a) 780-2232/2009 649-1677
PREPAMA, s.r.o. Kmeťova 46 35 939 419 Ing. Vojtech Völgyi § 2 písm. b-e) 6.10.2009 16.1.2013
940 53 Nové Zámky 18.9.2017-OBÚ PD § 3 písm. a) 850-2446/2009 190-254
NAUTILUS, spol. s r.o. Hrobákova 21 35 693 142 Igor Štvrtina 12.11.2009 3.8.2011
851 02 Bratislava 18.7.2021 § 3 písm. a) 990-2977/2009 765-2077
R 5 C s.r.o. Školská 95 36 680 834 Ing. Martin Josko § 2 písm. b-e) 13.11.2009 27.3.2019
925 22 Veľké Úľany 30.8.2027 § 3 písm. a) 1003-3028/2009 365-779/2019
EKOFORM spol. s r.o. Koháryho 46 31 437 842 Ing. Jozef Havetta § 2 písm. b-e) 9.12.2009 16.2.2016
934 01 Levice 4.11.2018 § 3 písm. a) 1073-3229/2009 191-570
SEEDSTAR AGRO spol. s r.o. Gaštanová 2015/2 36 552 445 Ing. Oliver Šiatkovský § 2 písm. b-e) 27.5.2010 21.12.2011
927 00 Šaľa 6.10.2019 § 3 písm. a) 652-1509/2010 908-3288
Skanska SK a.s. Krajná 29 31 611 788 Ing. Ján Gatial § 2 písm. 24.1.2003 5.5.2017
821 04 Bratislava 17.3.2020 a 2.9.2024-OBÚ PD b),c),d),e),g) 61/N/Šá/03 451-1214/17
IMA INVEST s.r.o. Hviezdoslavova 41 36 520 349 Ing. Edmund Piačka § 2 písm. b-e) 3.11.2010 30.7.2014
953 01 Zlaté Moravce 9.2.2030 § 3 písm. a) 1249-2984/2010 647-1931
ALAS DEVÍN, s.r.o. Polianky 3357/23 31 380 565 RNDr. Ivan Burza § 2 písm. b-e) 28.1.2011 29.11.2012
841 01 Bratislava 28.3.2021 § 3 písm. a) 110-153/2011 945-3028
Draf Stone s.r.o. Majerníkova 17 46 162 674 Jozef Benč § 2 písm. b-e) 3.8.2011 773-2444/17
841 05 Bratislava 23.5.2027 § 3 písm. a) 713-2132/2011 22.8.2017
LS a.s. Slávičie údolie 106 34 122 303 Ing. Milan Hric § 2 písm. b-e), g) 7.12.2011 22.7.2020
811 02 Bratislava Staré Mesto 29.7.2029 § 3 písm. a) 1133-3163/2011 754-1786/2020
GRIT STONE s.r.o. Bancíkovej 1/A 46 307 273 Michaela Valíčková § 2 písm. b-e) 26.1.2012
821 03 Bratislava 3.10.2021-OBÚ BB § 3 písm. a) 194-306/2012
Kamenivo Nord 1 s.r.o. Račianske mýto 1/D 46 591 320 Ing. Ján Zima § 2 písm. b-e),g) 4.4.2012 15.3.2019
831 02 Bratislava 3.8.2030 § 3 písm. a) 382-900/2012 302-616/2019
A.K.U.P.I. CB spol. s r.o. Sabinovská 12 46 660 046 Ing. Jiří Zeman § 2 písm. b-e) 10.5.2012
organizačná zložka 821 02 Bratislava 19.1.2019 § 3 písm. a) 497-1284/2012
ALAS Kechnec, s.r.o. Polianky 23 36 593 443 RNDr. Ivan Burza § 2 písm. b-e) 24.5.2005 20.8.2020
841 01 Bratislava 28.3.2021 § 3 písm. a) 1216/2005 837-2046/2020
STAVMEZ, s.r.o. Za stanicou 5 36 033 120 Jaroslav Rajčan § 2 písm. b-e) 19.12.2012
831 04 Bratislava 11.5.2020-OBÚ BB § 3 písm. a) 1092-3203/2012
REGOS s.r.o. Dúbravská cesta 1793/2 36 640 638 RNDr. Jozef Hodermarský § 2 písm. b-e) 11.10.2005 20.3.2018
841 04 Bratislava 12.11.2022 § 3 písm. a) 2196/518/Mg-Sch/2005 366-636/2018
Kamenivo Nord 2 s.r.o. Račianske mýto 1/D 46 588 761 Ing. Ján Zima § 2 písm. b-e), g) 11.1.2013 18.3.2019
831 02 Bratislava 3.8.2030 § 3 písm. a) 159-200/2013 325-669/2019
Poľnohospodárske družstvo Siladice 920 52 Siladice č. 247 00 208 230 Vladimír Hábel § 2 písm. b-e) 20.5.2013
12.11.2022 § 3 písm. a) 536-1267/2013
STONES SLOVAKIA s.r.o. Štefana Moyzesa 2700/22 47 389 061 Tibor Hulička § 2 písm. b-e) 12.9.2013 16.9.2020
926 01 Sereď .1.10.202410. § 3 písm. a) 820-2266/2013 917-2243/2020
TK - SAND, s.r.o. Jána Hollého 586/69 43 850 979 Ing. Milan Hric § 2 písm. b-e) 21.3.2014
908 77 Borský Mikuláš 29.7.2029 § 3 písm. a) 342-877/2014
Mesto Nesvady Obchodná 233/23 00 306 606 Marcel Tencer § 2 písm. b-e) 12.6.2014 21.1.2020
946 51 Nesvady 14.10.2023 § 3 písm. a) 569-1665/2014 237-133/2020
Štrkopiesky Galanta Majakovského 393/3 43 770 754 Ing. Albert Škarvan 26.6.2014
924 01 Galanta 14.4.2020 § 3 písm. a) 592-1747/2014
Vladimír Dostál - zemní práce, Ku Bratke 11 45 373 353 Ing. Igor Kicko § 2 písm. b-e) 2.7.2014
autodoprava, s.r.o. - org. zložka 934 05 Levice 27.8.2019-OBÚ BB § 3 písm. a) 608-1838/2014
PSJ Hydrotranzit, a.s. Vlčie hrdlo 90 35 833 106 Ing. Miroslav Škoda § 2 písm. b-e) 26.8.2014
821 07 Bratislava 9.6.2024 § 3 písm. a) 726-2224/2014
NERAST s.r.o. Maróthyho 6 44 282 168 Ing. Ján Foltýn 17.12.2014 20.11.2018
811 06 Bratislava 19.7.2024 § 3 písm. a) 1009-3307/2014 1196-3015/2018
ANDESIT MINE, s.r.o. Šustekova 14 47 031 697 Ing. Eva Pastuchová § 2 písm. b-e) 29.7.2014 11.5.2016
831 04 Bratislava 29.7.2022-OBÚ PD § 3 písm. a) 820-1982/2014 408-1117
KASTE, s.r.o. Stará Prievozská 2 35 945 648 Ing. Miroslav Žabka § 2 písm. b-e) 28.4.2017
821 09 Bratislava 2025 § 3 písm. a) 477-1170/17
GEOCOMPLEX, a.s. Grösslingová 45 31 322 638 Ing. Edmund Piačka § 2 písm. b-e) 21.4.2015 17.7.2017
811 09 Bratislava 2030 § 3 písm. a) 488-1163/2015 668-2070/17
KLUBII s.r.o. Riazanská 62/B 44 981 147 RNDr. Milan Kubinský § 2 písm. b-e) 15.5.2015 24.6.2020
831 03 Bratislava 2030 § 3 písm. a) 556-1388/2015 672-1569/2020
KAMEŇ - ZM s.r.o. Orechová 492/14 47 979 739 Ing. Edmund Piačka § 2 písm. b-e) 9.6.2015 31.7.2019
951 76 Tesárske Mlyňany 2030 § 3 písm. a) 632-1631/2015 729-1869/2019
ŠKOLSKÉ HOSPODÁRSTVO - BÚŠLAK 930 21 Dunajský Klátov č. 268 34 122 940 Ing. Anna Juhos § 2 písm. b-e) 24.6.2015 2.8.2019
spol. s r.o. 16.4.2025 641-1770/2015 711-1895/2019
SAND plus s.r.o. J.Hollého 645 48 215 694 Ing. Silver Mračna § 2 písm. b-e) 13.7.2015 27.5.2016
908 41 Šaštín-Stráže 21.4.2026 § 3 písm. a) 753-2041/2015 534-1553
Limestone SK, s.r.o. Slovenská 1086/11 46 818 405 Ing. Edmund Piačka § 2 písm. b-e) 14.7.2015 16.2.2017
942 01 Šurany 2030 § 3 písm. a) 750-2035/2015 101-506/17
FSTT s.r.o. Vrbovská cesta 2511/19 36 362 085 Mgr. Andrej Kubiňák § 2 písm. b-e) 3.9.2015
921 01 Piešťany 22.11.2020-OBÚ BB 851-2388/2015
ONYX Park s.r.o. Hlavná 145 45 961 051 Igor Štvrtina § 2 písm. b-e) 1.10.2015 7.8.2018
900 29 Nová Dedinka 18.7.2021 § 3 písm. a) 956-2710/2015 895-2135/2018
DARAMAT s.r.o. M.R.Štefánika 38/1075 48 269 301 RNDr. Zoltán Varjú § 2 písm. b-e) 6.10.2015
94065 Nové Zámky 9.8.2020 § 3 písm. a) 971-2768/2015
Miroslav Mikulek, s.r.o. 920 56 Dvorníky č. 544 36 741 949 Ing. Edmund Piačka 7.10.2015
9.2.2020 § 3 písm. a) 972-2769/2015
GEOTRADING GROUP s.r.o., Bernolákova 57 50 106 198 Ing. Jiří Zeman § 2 písm. b-e) 15.1.2016
organizačná zložka 953 01 Zlaté Moravce 19.1.2029 § 3 písm. a) 136-164/2016
Ludovika Energy, s.r.o. Parcelná 18 36 635 880 Ing. Boris Bartalská, PhD. § 2 písm. b-e) 9.3.2005 20.1.2016
821 06 Bratislava 7.12.2018-OBÚ BB 395/518-Ba-Go/20005 148-187/2016
DSC, a.s. Slávičie údolie 106 35 811 790 Ing. Milan Hric § 2 písm. b-e) 18.2.2016 30.7.2020
811 02 Bratislava 29.7.2029 274-631/2016 755-1881/2020
VÁHOSTAV - SK, a.s. Priemyselná 6 31 356 648 Ing. Ivan Michale § 2 písm. b-e) 30.7.2002 5.5.2017
821 09 Bratislava 4.11.2019, 23.3.2021 § 3 písm. a) 1529/2002 486-1213/17
REGOS Geo, s.r.o. Dúbravská cesta 1793/2 45 555 729 RNDr. Jozef Hodermarský § 2 písm. b-e) 22.3.2018
841 04 Bratislava 12.11.2022 § 3 písm. a) 419-760/2018
TOVO EU s.r.o. Jurkovičova 17 50 167 332 Ing. Ľubomír Henkeľ § 2 písm. b-e) 28.4.2016
949 11 Nitra 18.6.2022 467-1301/2016
ABC Building, s.r.o., Nevská 1 50 082 736 RNDr. Jozef Hodermarský § 2 písm. b-e) 29.4.2016
841 06 Bratislava 12.11.2022 § 3 písm. a) 468-1302/2016
IFRAM, s.r.o. Šustekova 14 47 590 947 Ing. Marián Pastucha § 2 písm. b-e) 2.6.2016
851 04 Bratislava 12.06.2024-OBÚ PD § 3 písm. a) 553-1620/2016
LOMtrans, s.r.o. 925 51 Šintava č. 672 44 786 646 Tibor Hulička § 2 písm. b-e) 28.6.2016 2.5.2017
1.10.2024 § 3 písm. a) 626-1985/2016 483-1182/17
SLOVGEOTERM a.s. Palisády 39 31 335 365 RNDr. Otto Halás, PhD. § 2 písm. f) 21.7.2016
811 06 Bratislava 24.9.2024-OBÚ KE 634-2134/2016
ANČETA s.r.o. P. Biskupice - Ketelec 35 696 605 JUDr. Jozef Sziszák § 2 písm. b-e) 10.8.2016 15.7.2020
821 00 Bratislava 8.1.2023 § 3 písm. a) 698-2322/2016 722-1681/2020
VZB s.r.o. Sládkovičova 69 50 475 916 RNDr. Jozef Šály § 2 písm. b-e) 27.9.2016 29.1.2019
953 01 Zlaté Moravce 20.3.2022 § 3 písm. a) 808-2792/2016 73-65/2019
VPS Nesvady, s.r.o. Obchodná 23 36 546 232 Marcel Tencer § 2 písm. b-e) 5.10.2016 28.4.2017
946 51 Nesvady 14.10.2023 § 3 písm. a) 839-2864/2016 465-1140/17
Arenio group s.r.o. Riazanská 62/B 45 900 493 RNDr. Milan Kubinský § 2 písm. b-e) 23.11.2016 24.6.2020
831 03 Bratislava 22.7.1905 § 3 písm. a) 952-3311/2016 673-1570/2020
ORNOX Invest, s.r.o., Michalská 9 36 791 296 Mgr. Andrej Kubiňák § 2 písm. b-e) 31.3.2009 20.1.2017
811 03 Bratislava 22.11.2020 § 3 písm. a) 650-1059/2009 111-159/17
ŽSD a.s., organizačná zložka Gallayova 11 47 166 444 Mgr. Zdeněk Lysý § 2 písm. b-e) 24.1.2017 11.9.2020
841 02 Bratislava ČR § 3 písm. a) 125-180/2017 911-2235/2020
Mestský podnik bytového M. Corvína 1232/20 34 112 502 Ing. Leopold Mušák § 2 písm. f) 26.1.2017 4.5.2020
hospodárstva, s.r.o. 932 01 Veľký Meder 7.1.2020 124-179/2017 523-1095/2020
Mining Gold s.r.o. Mariánska 32/A 50 638 106 RNDr. Jozef Šály § 2 písm. b-e) 15.2.2017 30.7.2020
900 31 Stupava 20.3.2022 § 3 písm. a) 234-533/2017 728-1845/2020
SCHNEIDEGGER TRAINING Mlynské Nivy 73/a 36 488 445 Ing. Miloš Beharka § 2 písm. f) 11.8.2017
INSTITUTE EUROPE, s.r.o. 821 05 Bratislava 18.7.2027 553-2346/2017
D4R7 Construction s.r.o. Odborárska 21 50 245 350 JUDr. Jozef Sziszák § 2 písm. b-e) 29.9.2017
831 02 Bratislava 8.1.2023 § 3 písm. a) 850-2772/2017
MINER, s.r.o. Miletičova 1 46 195 891 Ing. Jozef Orbán § 2 písm. b-e) 8.11.2017
821 08 Bratislava 7.6.2021 § 3 písm. a) 940-3157/2017
GAMOTA TRADING, s.r.o. Hadovská 870 34 097 112 JUDr. Jozef Sziszák § 2 písm. b-e) 23.1.2018
945 01 Komárno 8.1.2023 § 3 písm. a) 5.6.2018
WMJ company, s.r.o. Pribinova 25 36 295 302 RNDr. Hodermarský § 2 písm. b-e) 26.1.2018 31.10.2019
811 09 Bratislava 12.11.2022 § 3 písm. a) 258-265/2018 967-2701/2019
BSP - servis K Železnej studienke 27 31 381 081 Ing. Bohuš Sliacky § 2 podzemie 4.4.2018
811 04 Bratislava 5.5.2019 480-905/2018
RNDr. Ľudovít Drappan § 2 písm. b-e)
9.2.2020 § 3 písm. a)
UK Rossi, s.r.o. Slávičie údolie 106 43 898 696 Ing. Milan Hric § 2 písm. b-e) 17.4.2018 16.7.2019
811 02 Bratislava - St. Mesto 29.7.2029 § 3 písm. a) 398-1042/2018 680-1741/2019
PROLOMY SK s.r.o. Karpatská 18 51 439 433 Ing. Edmund Piačka 2030 § 2 písm. b-e) 20.4.2018
811 05 Bratislava § 3 písm. a) 464-1107/2018
MEUM, s.r.o. Štefanovičova 2974/14 50 649 485 Ing. Bohuš Sliacky § 2 písm. b-e) 14.6.2018 27.7.2020
811 04 Bratislava St. Mesto 24.4.2029 § 3 písm. a) 712-1646/2018 724-1814/2020
NIBES s.r.o. Majerníkova 23 46 386 653 Ing. Albert Škarvan § 3 písm. a) 20.7.2018
841 05 Bratislava Kar. Ves 14.4.2020 846-1994/2018
Skanska, a.s. organizačná Krajná 29 36 061 603 Ing. Tomáš Zavřel § 2 písm. b-e) 20.9.2016 19.2.2019
zložka Slovensko 821 04 Bratislava 14.3.2022 § 3 písm. a) 1000-2249/2016 242-467/2019
VS-MAT s.r.o. Sládkovičova 69 51 859 173 RNDr. Jozef Šály § 2 písm. b-e) 5.10.2018 29.1.2019
953 01 Zlaté Moravce 26.7.2027, 20.3.2022 § 3 písm. a) 1086-2639/2018 74-66/2019
SaveGas SR, s.r.o. Magurská 3488/5B RNDr. Pavel Bošácky § 2 písm. b-g) 7.11.2018 23.3.2020
831 01 Btatislava N. Mesto 51 886 049 2027 1164-2885/2018 423-757/2020
Agro Building s.r.o. Andovská dolina 1160/9031 45 906 211 Ing. Miroslav Hromádka § 2 písm. b-e), g) 15.11.2018
940 02 Nové Zámky 8.2.2020, 6.8.2020 § 3 písm. a) 1185-2974/2018
Kamenárstvo s.r.o. Tekovská 36 36 556 963 Ing. Vendelín Šuľan § 2 písm. b-e) 17.12.2018
953 01 Zlaté Moravce 9.10.2025 § 3 písm. a) 1278-3300/2018
VODOSTAV PLUS, s.r.o. Železničiarska 41 36 543 047 Ing. Vendelín Šuľan § 2 písm. b-e) 17.12.2018
953 01 Zlaté Moravce 9.10.2025 § 3 písm. a) 1279-3301/2018
LEON Plus s.r.o. Ovocinárska 276/14A 36 564 559 Ing. Albert Škarvan § 3 písm. a) 11.1.2019
949 01 Nitra - Kynek 14.4.2020 1315-3402/2018
Štrkopiesky Čierna Voda s.r.o. Šafárikova 1526/46 52 109 542 Ing. Milan Hric § 2 písm. b-e) 5.2.2019
924 01 Galanta 29.7.2029 § 3 písm. a) 184-330/2019
Pozemkové spoločenstvo Urbárska Hlavná 359 50 940 902 Ing. Vendelín Šuľan § 2 písm. b-e) 12.2.2019
spoločnosť Hostie 951 94 Hostie 9.10.2025 § 3 písm. a) 61-355/2019
BASTAV, s.r.o. Beňadická 3008/19 31 696 830 Ing. Martin Pribola § 2 písm. b, c) 14.2.2019
851 06 Bratislava-Petržalka 24.1.2029 208-396/2019
Resale, s.r.o. Pri Habánskom mlyne 3844/16 36 683 361 Ing. Miroslav Žabka § 2 písm. b-e) 6.3.2019
811 04 Bratislava St. Mesto 29.12.2020 § 3 písm. a) 271-539/2019
FO - SA Omega s.r.o. Trhová 42 35 866 853 JUDr. Jozef Sziszák § 3 písm. a) 16.5.2019 26.11.2020
841 02 Bratislava 2030 495-1180/2019 978-2872/2020
Ecobiomg, s.r.o. J. Holčeka 253 46 301 330 Ing. Alexander Gorbatenkov § 2 písm. f) 11.7.2019
900 86 Budmerice 4.5.2029 654-1659/2019
MARKO GAS s.r.o. Pasienková 7 35 840 323 Ing. Edmund Piačka § 2 písm. b-e) 11.7.2019
821 06 Bratislava 9.2.2020 § 3 písm. a) 659-1673/2019
FS Stone, s.r.o. 900 55 Lozorno č. 941 52 439 259 Ing. Ján Foltýn § 2 písm. b-e) 20.8.2019
19.7.2024 § 3 písm. a) 712-2031/2019
GALANTATERM spol. s r.o. Vodárenská ul. č. 1608/1 34 125 566 RNDr. Otto Halás, CSc. § 2 písm. f) 19.9.2019
924 01 Galanta 24.9.2024 830-2299/2019
Slovak Tourism, a.s. Samova 11 44 940 751 RNDr. Otto Halás, CSc. § 2 písm. f) 5.11.2019
949 01 Nitra 24.9.2024 939-2742/2019
ANTIP s.r.o. Ružová dolina 25 46 653 767 Ivan Hatlas § 2 písm. b-e) 12.2.2020
821 09 Bratislava - Ružinov 29.1.2028 § 3 písm. a) 316-464/2020
LESSAND a.s. Hurbanovo nám. 3 46 251 545 Ing. Milan Hric § 2 písm. b-e) 11.3.2020
811 06 Bratislava 29.7.2029 § 3 písm. a) 419-744/2020
Metrostav DS a.s. Košická 17180/49 46 120 602 Ing. František Kmeť § 2 písm. b-e) 13.5.2020
821 08 Bratislava - Ružinov 7.7.2021 § 3 písm. a) 288-1137/2020
DL Transport spol. s r.o. 919 03 Horné Orešany č. 595 46 872 078 Ing. Albert Škarvan § 2 písm. b-e) 4.6.2020
§ 3 písm. a) 577-1347/2020
DSC BUILDING, a.s. Vajnorská 40 36 765 546 Ing. Milan Hric § 2 písm. b-e) 10.6.2020
831 03 Bratislava 29.7.2029 § 3 písm. a) 627-1375/2020
SKATE s.r.o. Dvořákovo nábrežie 8/A 52 497 429 Ing. Milan Hric § 2 písm. b-e) 23.6.2020
811 02 Bratislava - Staré Mesto 29.7.2029 § 3 písm. a) 614-1529/2020
KAMPRA, s.r.o. Sídlisko Platan 1/2308 50 411 179 JUDr. Jozef Sziszák § 2 písm. b-e) 13.7.2020
931 01 Šamorín 8.1.2023 § 3 písm. a) 733-1714/2020
ecorenoway s.r.o. Mickiewiczova 2 51 887 428 Ing. Eva Pastuchová § 2 písm. b-e) 14.7.2020
811 07 Bratislava - Staré Mesto 23.7.2022 § 3 písm. a) 739-1730/2020
JZPVK - Company, s.r.o. Parková 3 45 653 674 Ľuboslav Furka § 2 písm. b-e) 11.12.2020
953 05 Zlaté Moravce 17.7.1905 § 3 písm. a) 1119-2987/2020

 

 

Súbor na stiahnutie: Banský register - právnické osoby – Obvodný banský úrad v Bratislave