OPO

ZOZNAM 

oprávnených právnických osôb 

s oprávnením na overovanie bezpečnosti vyhradených technických zariadení vydaných Hlavným banským úradom (tzv. OPO)

  

 P.č. Názov OPO  Číslo oprávnenia  Č.j.  Dátum vydania  Rozsah VTZ  Upresnenie rozsahu VTZ Oprávnenie vo formáte pdf
 1. TÜV SÜD Slovakia, s.r.o., Bratislava OPO-1/2014  712-1517/2014  09. 09. 2014  tlakové, zdvíhacie, elektrické a plynové v celom rozsahu - Oprávnenie OPO 1/2014 (PDF; 121,1 kB)
 2. Technická inšpekcia, a.s., Bratislava  OPO-2/2014  829-2216/2014  27.1.2015

zdvíhacie a plynové – v celom rozsahu 

tlakové a elektrické – v rozsahu odbornej spôsobilosti zamestnancov 

zdvíhacie:  

plynové: –  

tlakové:  skupina A okrem parných a kvapalinových kotlov I. a II. triedy, skupina B v plnom rozsahu

elektrické: E1 – C3 a C6

Oprávnenie OPO 2/2014 (PDF; 186,8 kB)
3. Certifikačný a inšpekčný orgán SR, s.r.o., Prievidza OPO-1/2015 402-614/2015 15.4.2015

tlakové – v rozsahu odbornej spôsobilosti zamestnancov

zdvíhacie, elektrické a plynové – v celom rozsahu 

tlakové: tlakové nádoby stabilné A.b) a B.b)

zdvíhacie: - 

elektrické: - 

plynové: - 

Oprávnenie OPO 1/2015 (PDF; 131 kB)
4. TECHNIK Elektro, s.r.o., Harichovce OPO-2/2015 90-1203/2015 20.7.2015 elektrické – v rozsahu odbornej spôsobilosti zamestnancov elektrické: E1 – C3 a C6 Oprávnenie OPO 2/2015 (PDF; 363 kB)
5. IVTZ s.r.o., Somolického 3, 960 01 Zvolen OPO-1/2016 14-1469/2016 20.10.2016 Tlakové, zdvíhacie, plynové, elektrické

tlakové: v celom rozsahu

zdvíhacie: v celom rozsahu 

elektrické: v rozsahu odbornej spôsobilosti 

plynové: v celom rozsahu 

Oprávnenie OPO 1/2016 (PDF; 184 kB)
 

 Stav k 20. 10. 2016

Súbor na stiahnutie: Zoznam OPO (XLS; 11,7 kB)