Ložiská nevyhradených nerastov - Obvodný banský úrad v Košiciach

LOŽISKÁ NEVYHRADENÝCH NERASTOV 
Obvodný banský úrad v Košiciach
stav k 15.11.2020

     

Názov LNN Okres Nerast Názov organizácie Sídlo
Abovce - Pasienky Rimavská Sobota štrkopiesky Chrumex s.r.o. Lenka Abovce
Abovce I. - Pasienky Rimavská Sobota štrkopiesky Chrumex s.r.o. Lenka Abovce
Bačkov Trebišov andezit TOP-KAMEŇ, s.r.o. Prešov
Biel Trebišov piesky ŠTRKOPIESKY, Mgr. J. Kostovčíková - práv. z. Trnava pri Laborci
Brehov Trebišov andezit RESTA DAKON SK s.r.o. Košice
Brestov Prešov andezit BLUE SKY MINING s.r.o. Košice
Červenica Prešov andezit bez organizácie
Čoltovo Rožňava vápenec KAM-BET, spol. s r.o. Čoltovo
Dobšiná - odvalová halda Rožňava banská hlušina SILICON, a.s. Dobšina
Drienovec Košice - okolie vápenec Poľnohospodárske družstvo Drienovec Drienovec
Drienovec Košice - okolie štrkopiesky LB MINERALS SK, s.r.o. Košice
Ďurkov Košice - okolie andezit TRIO TATRA s.r.o. Ďurkov
Gerlachov - juh Poprad štrkopiesky PD TATRAN Gerlachov Gerlachov
Gortva Rimavská Sobota piesky Agócs Alexander Jesenské
Hnilčík - Roztoky Spišská Nová Ves hlušina Obec Hnilčík Hnilčík
Hnúšťa Rimavská Sobota odval GE.NE.S., a.s. Hnúšťa
Honce Rožňava stavebný kameň VSK MINERAL s.r.o. Košice
Hranovnica - Dubina Poprad stavebný kameň EUROVIA - Kameňolomy, s.r.o. Košice
Husiná - Cicka Rimavská Sobota čadič EURO BASALT a.s. Veľké Dravce
Husiná - Hôrka Rimavská Sobota čadič KSR - Kameňolomy SR, s.r.o. Zvolen
Jelšava - Podbreziny Revúca stavebný kameň Mestské lesy Jelšava, s.r.o. Jelšava
Jovsa Michalovce andezit Vojenské lesy a majetky SR, o.z. Kamenica nad Cirochou
Kecerovský Lipovec Košice - okolie andezit Pozemkové spoločenstvo "Urbár" Kecerovský Lipovec
Kechnec Košice - okolie štrkopiesky ALAS Kechnec, s.r.o. Bratislava
Kolibanovce (Orechová) Sobrance andezit Zemplínska plavebná spoločnosť s.r.o. Trebišov
Kopačog - Husiná Rimavská Sobota čadič EURO BASALT, s.r.o. Veľké Dravce
Košický Klečenov (lom Dargov) Košice - okolie andezit VSK MINERAL s.r.o. Košice
Kráľovský Chlmec Trebišov pieskovce ILKE-BIOPLYNOVÁ STANICA spol. s r.o. Kráľovský Chlmec
Levoča - Baláš Levoča štrkopiesky MATRIX SLOVAKIA, s.r.o. Spišská Nová Ves
Levoča - Baláš I. Levoča štrkopiesky Ing. J. Babej - GAS Levoča
Malina Humenné andezit Vojenské lesy a majetky, o.z. Kamenica nad Cirochou
Markuška Rožňava bridlica NOVEL, s.r.o. Košice
Milhosť Košice - okolie štrkopiesky UND-ŠTRKOPIESKY s.r.o. Košice
Mošurov Prešov kr. vápenec Raciogroup, s.r.o. Veľký Šariš
Nadabula - odval Rožňava hlušina Prvá banská s.r.o. Spišská Nová Ves
Nemcovce Prešov pieskovec bez organizácie
Opiná Košice - okolie andezit bez organizácie
Orkucany Sabinov štrkopiesky Ing. Anton Bujňík - SVIP Šarišské Dravce
Orkucany (Buchanec) Sabinov štrkopiesky S.F.Bouw, s.r.o. Sabinov
Pečovská Nová Ves Sabinov štrkopiesky PEhAES, a.s. Ľubotice
Poľanovce Levoča stavebný kameň LOMY MTD s.r.o. Prešov
Rakovnica - Mier - odval Rožňava hlušina Mária Kováčová, Rakovnica Rakovnica
Rakúsy Kežmarok štrkopiesky AGROSTAV, SOD, Poprad Poprad
Rožňava - odkalisko Rožňava flotačné piesky RIS, a.s. Spišská Nová Ves
Rudňany Spišská Nová Ves stavebný kameň DOPRAVEX s.r.o. Príbovce
Slovinky - hlušinová halda Spišská Nová Ves hlušina Ing. Otto Smik Spišská Nová Ves
Snina (lom Pčolinná) Snina pieskovec LOMY SV, s.r.o. Snina
Spišská Teplica - Bor Poprad stavebný kameň PDP Spišská Teplica Spišská Teplica
Spišský Hrhov Levoča stavebný kameň DOPRAVEX s.r.o. Príbovce
Strážske Michalovce štrkopiesky ŠTRKOPIESKY, Mgr. J. Kostovčíková - práv. z. Trnava pri Laborci
Svätuše Trebišov piesky Zemplínska plavebná spoločnosť s.r.o. Trebišov
Šandal Svidník stavebný kameň STONEART s.r.o. Stropkov
Šarišské Michaľany Sabinov štrkopiesky Ing. Anton Bujňák - SVIP - likvidácia Šarišské Dravce
Tatranská Kotlina Poprad stavebný kameň Mestský podnik, s.r.o. Spišská Belá
Toporec - Basy Kežmarok stavebný kameň VLaM SR, š.p. Kežmarok Kežmarok
Toporec - Valing Kežmarok stavebný kameň G.O. - Sand s.r.o. Ďurková
Valaškovce (Žilkova) Humenné andezit Vojenské lesy a majetky, o.z. Kamenica nad Cirochou
Vechec (Bodor) Vranov nad Topľou andezit Ing. Ladislav Sinčák Vranov nad Topľou
Veľká Lomnica I. Kežmarok štrkopiesky RIVERSAND a.s. Bratislava
Veľká Tŕňa Trebišov tufy VSK MINERAL s.r.o. Košice
Veľký Slivník (Tulčík,Demjata) Prešov vápenec Poľnohosp. družstvo Sekčov v Tulčíku Tulčík
Vinné (Lancoška) Michalovce andezit Peter Kalatovič - Kamex-lom Prešov
Vyšný Slavkov Levoča stavebný kameň VS Stones, s.r.o. Košice
Žehňa Prešov andezit AGROMELIO, s.r.o. Veľký Šariš


Súbor na stiahnutie: Ložiská nevyhradených nerastov – Obvodný banský úrad v Košiciach