Zoznam organizácií poverených na výučbu


Zoznam organizácií  poverených výučbou
Por.č.  Organizácia  Rozsah oprávnenia  Číslo a dátum rozhodnutia 
1. PYRODYN spiš s. r. o., Vodný rad 1, 05304 Spišské Podhradie, Tel.: 0534412092 S, TVO, OO, PPV HBÚ č. 1413/2000-6 z 15.5.2001
2. SSTVP Banská Bystrica, 9. mája 2, 97590  Banská Bystrica, Tel.: 0484112746 S SBÚ č. 2148/2-751/1992 z 13. 8. 1992
TVO HBÚ č. 695/2000 z 19. 9. 2000
OO HBÚ č. 2008/2003 z 3. 2. 2004
PPV HBÚ č. 2009/2003 z 3. 2. 2004
3. ZO SBS pri OBÚ Spišská Nová Ves, Markušovská cesta, 05201 Spišská Nová Ves Tel.: 0534425256 TVO SBÚ č. 3070/II-1044/1991 z 30. 10. 1991
OO MH SR OŠBS č. 542/II/1994 z 22. 6. 1994
PPV MH SR OŠBS č. 452/II/1994 z 23.6. 1994
4. KONŠTRUKTA-Defence, a.s. PŠS Lieskovec 01841  Dubnica nad Váhom, Tel.: 0424427158, Fax: 0424475300 OO, P, PSV MH SR OŠBS č. 882/104/II-225/1993 z 9. 8.1993
PPV MH SR č. 530/1955/1992 zo 4.2.1992
5. Inštitút vzdelávania, Štefánikovo nám. 4, 05201 Spišská Nová Ves, Tel.: 0905823456 S, TVO, OO, PPV HBÚ č. 1802/1999 z 24. 3. 2000
S, TVO, OO, PPV HBÚ č. 1802/1999 z 24. 3. 2000
6. PYRA s. r. o. Bratislava, Vajnorská 108/A, 83104 Bratislava, Tel.: 0244450883   HBÚ č. 212/2000 z 1. 3. 2000, akt. Osn. a texty  R. č. 70-71/2016 27.1.2016
PPV, OO, S, PSV, P HBÚ č. 416/2004 z 29. 7. 2004, akt. osn. a texty R. č. 610-1013/2016 z 25.8.2016
  HBÚ č. 515/2004 z 18. 8. 2004
  HBÚ č. 940-1496/2008 z 20. 6. 2008
P (A,B,C,D) HBÚ č. 1128-1936/2015 zo 16.12.2015
7. MO SR Hlavný úrad logistiky OVTM, OMPČ, Legionárska 5, 91101 Trenčín, školiace stredisko VÚ 5730 Nováky Fax: 0960345254 a VÚ 5730 Sklené Tel.: 0960416306 P (A+C) HBÚ č. 76/2003 z 27.3.2003
8. Hornonitrianske bane Prievidza, a. s., Matice slovenskej 10, 97101 Prievidza   HBÚ č. 1626/1989 z 2. 5. 1990
S HBÚ č. 568-783/2008 z 27. 5. 2008
PVS HBÚ č. 990-1856/2015 z 23.11.2015
  HBÚ č. 457-752/2016 z - aktualizované
9. Vojenský útvar 5728 Martin, Centrum testovania munície, pracovisko Nováky, Duklianska 1, 97271 Nováky PSV HBÚ č. 1331-1995/2011 z 2.12.2011
10. Ing. Miroslav Novotný - SAFETYNOV, Košická 11, 06601 Humenné PSV HBÚ č. 1445-2192/2012 z 18.12.2012 
  HBÚ č. 741-1209/2016-I z 28.7.2016 -aktualizované
11. SlovDrill s.r.o., ČSA 20, 97401 Banská Bystrica PSV HBÚ č.194-225/2015 z 27.1.2015
12. ZVS holding, a.s., Ľ. Štura 1, 01841 Dubnica nad Váhom PSVM HBÚ č. 405-574/2015 zo 7.4.2015 
PSVM zmena uč. textov HBÚ č. 372-619/2016 z 11.4.2016
RPsV,VPaM HBÚ č. 371-618/2016 z 11.4.2016
13. Slovenská banská spol. s r.o., 96601 Hodruša - Hámre č. 388 PSV HBÚ č. 1193-1918/2015 z 2.12.2015
14. Slovenské magnezitové závody, a.s. Jelšava, Teplá voda 671, 04916 Jelšava PSV HBÚ č. 202-251/2016 z 28.1.2016
15. SABAR, s.r.o., Pod Stožkami 10, 05321 Markušovce PSV HBÚ č. 470-785/2016 z 20.4.2016
16. LUVEMA,s.r.o. Nová Baňa PSV HBÚ č. 551-930/2016 zo 6.6.2016
17. VSK a.s. Spišská Nová Ves - Novoveská Huta PSV HBÚ č. 266-367/2016 z
18. TOMECOLLECTION SK, s.r.o., Novozámocká 1/185, 95112 Ivánka pri Nitre PPV HBÚ č. 629-1073/2016 z 22.6.2016
19. PRIVATEX PYRO s.r.o. Dubnica nad Váhom PPV HBÚ č. 823-1338/2016 z.2.11.2016
20. PRIVATEX PYRO s.r.o. Dubnica nad Váhom OO HBÚ č. 156-254/2017 z 2.2.2017
21. PYRODYN-spiš, s.r.o. Spišské Podhradie PSVM HBÚ č. 378-642/2017 z 3.5.2017

 

S   strelmajstri
TVO   technickí vedúci odstrelov
OO   odpaľovači ohňostrojov
PPV   predavači pyrotechnických výrobkov
PSV   práca s výbušninami, výbušnými predmetmi
PSVM   práca s výbušninami, výbušnými predmetmi a muníciou
P   pyrotechnik
RPsV,VPaM   riadenie a organizovanie prás s V,VPaM

 Súbor na stiahnutie: Zoznam organizácií poverených na výučbu (pdf)