Ochrana osobných údajov

Zodpovedná osoba podľa zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov prijíma žiadosti dotknutej osoby o opravu, výmaz, obmedzenie spracovania, prístup, prenos, alebo uplatnenie námietky spracúvania osobných údajov vedených v informačnom systéme prevádzkovateľa, ktorej vzor je uvedený v prílohe. Zodpovedná osoba zodpovedá za vybavenie žiadosti a informuje dotknutú osobu o spôsobe vybavenia žiadosti.

Kontakt na zodpovedné osoby Hlavného banského úradu:

sombathyova@hbu.sk

fabryova@hbu.sk

Príloha: Žiadosť dotknutej osoby (RTF; 133,3 kB)