Legislatíva

Základná legislatíva v oblasti prekurzorov výbušnín:

 

K uplatňovaniu opatrení v oblasti prekurzorov výbušnín vydala Európska únia usmernenie, ktoré v rozsahu pre širokú verejnosť bolo oznámené v Úradnom vestníku Európskej únie C210. V tomto usmernení nájdu záujemcovia doplňujúce informácie k aplikácii nariadenia k prekurzorom: