Ročné správy o činnosti Hlavného banského úradu a obvodných banských úradov SR


Ročná správa 2020 Súbory
HBÚ a OBÚ SR

 Správa o činnosti HBÚ a OBÚ SR (pdf)      

OBÚ v Bratislave Správa o činnosti OBÚ v Bratislave (pdf)  
OBÚ v Banskej Bystrici Správa o činnosti OBÚ v Banskej Bystrici (pdf) 
OBÚ v Košiciach Správa o činnosti OBÚ v Košiciach (pdf)  

Ročná správa 2019 Súbory
HBÚ a OBÚ SR

 Správa o činnosti HBÚ a OBÚ SR (pdf) 

 Prílohy k ročnej správe č. : 1-16,   17-20,   21-27,   28-31,  32-48,  49.


Ročná správa 2018 Súbory
HBÚ a OBÚ SR

 Správa o činnosti HBÚ a OBÚ SR (pdf) 

 Prílohy k ročnej správe č. : 1-16,   17-20,   21-27,   28-31,  32-48,   49.

Ročná správa 2017 Súbory
HBÚ a OBÚ SR

 Správa o činnosti HBÚ a OBÚ SR (pdf) 

 Prílohy k ročnej správe č. : 1-16,   17-20,   21-27,   28-31,   32-48,   49.

Ročná správa 2016 Súbory
HBÚ a OBÚ SR

 Správa o činnosti HBÚ a OBÚ SR (pdf)

 Príloha k ročnej správe (xls)

 

Ročná správa 2015 Súbory
HBÚ a OBÚ SR Správa o činnosti HBÚ a OBÚ SR za rok 2015 (pdf)
OBÚ v Banskej Bystrici Správa o činnosti OBÚ BB za rok 2015
OBÚ v Bratislave Správa o činnosti OBÚ BA za rok 2015
OBÚ v Košiciach Správa o činnosti OBÚ KE za rok 2015
OBÚ v Prievidzi Správa o činnosti OBÚ PD za rok 2015
OBÚ v Spišskej Novej Vsi Správa o činnosti OBÚ SNV za rok 2015

    

Ročná správa 2014 Súbory
HBÚ a OBÚ SR Správa o činnosti HBÚ a OBÚ SR (pdf)
OBÚ v Banskej Bystrici Správa o činnosti OBÚ BB za rok 2014
OBÚ v Bratislave Správa o činnosti OBÚ BA za rok 2014
OBÚ v Košiciach Správa o činnosti OBÚ KE za rok 2014
OBÚ v Prievidzi Správa o činnosti OBÚ PD za rok 2014
OBÚ v Spišskej Novej Vsi Správa o činnosti OBÚ SNV za rok 2014

    

Ročná správa 2013 Súbory
HBÚ a OBÚ SR Správa o činnosti HBÚ a OBÚ SR (pdf)
OBÚ v Banskej Bystrici Správa o činnosti za rok 2013 –OBÚ v Banskej Bystrici
OBÚ v Bratislave Správa o činnosti za rok 2013 – OBÚ v Bratislave
OBÚ v Košiciach Správa o činnosti za rok 2013 – OBÚ v Košiciach
OBÚ v Prievidzi Správa o činnosti za rok 2013 – OBÚ v Prievidzi
OBÚ v Spišskej Novej Vsi Správa o činnosti za rok 2013 – OBÚ v Spišskej Novej Vsi

  

Ročná správa 2012 Súbory
HBÚ a OBÚ SR Správa o činnosti HBÚ a OBÚ SR
OBÚ v Banskej Bystrici Správa o činnosti za rok 2012 –OBÚ v Banskej Bystrici
OBÚ v Bratislave Správa o činnosti za rok 2012 – OBÚ v Bratislave
OBÚ v Košiciach Správa o činnosti za rok 2012 – OBÚ v Košiciach
OBÚ v Prievidzi Správa o činnosti za rok 2012 – OBÚ v Prievidzi
OBÚ v Spišskej Novej Vsi Správa o činnosti za rok 2013 – OBÚ v Spišskej Novej Vsi

   

Ročná správa 2011 Súbory
HBÚ a OBÚ SR Správa o činnosti HBÚ a OBÚ SR (pdf)
OBÚ v Banskej Bystrici Správa o činnosti OBÚ v Banskej Bystrici (pdf)
OBÚ v Bratislave Správa o činnosti OBÚ v Bratislave (pdf)
OBÚ v Košiciach
Správa o činnosti OBÚ v Košiciach (pdf)
OBÚ v Prievidzi   Správa o činnosti OBÚ v Prievidzi (pdf)
OBÚ v Spišskej Novej Vsi
Správa o činnosti OBÚ v Spišskej Novej Vsi (pdf)  

 

Ročná správa 2010 Súbory
HBÚ Ročná správa (pdf)          Prílohy k ročnej správe (pdf)   
OBÚ v Banskej Bystrici Ročná správa (pdf)          Prílohy k ročnej správe (pdf)
OBÚ v Bratislave
Ročná správa (pdf)          Prílohy k ročnej správe (pdf)
OBÚ v Košiciach
Ročná správa (pdf)          Prílohy k ročnej správe (pdf)         
OBÚ v Prievidzi
Ročná správa (pdf)          Prílohy k ročnej správe (pdf)   
OBÚ v Spišskej Novej Vsi
Ročná správa (pdf)          Prílohy k ročnej správe (pdf)     

   

Ročná správa 2009 Súbory
Správa Ročná správa o činnosti za rok 2009 (pdf)
Prílohy Ročná správa o činnosti za rok 2009 - prílohy (pdf)
 

Ročná správa 2008 Súbory
Správa Ročná správa 2008 - správa o činnosti (rtf)
Prílohy Ročná správa 2008 - prílohy (xls)

Ročná správa 2007 Súbory
Správa úvodná strana (rtf), správa o činnosti (rtf)
Prílohy prílohy 1-16 (xls), prílohy 17-20 (xls), prílohy 21-27 (xls), prílohy 28-31 (xls), prílohy 32-48 (xls)

Ročná správa 2006 Súbory
Správa úvodná strana (rtf), správa o činnosti (rtf)
Prílohy prílohy 1-20 (xls), prílohy 21-27 (xls), prílohy 28-48 (xls)

Ročná správa 2005 Súbory
Správa úvodná strana (rtf), správa o činnosti (rtf)
Prílohy tabuľky 1-16 (xls), tabuľky 17-22 (xls), tabuľky 23-28 (xls), tabuľky 29-48 (xls)

Ročná správa 2004 Súbory
Správa úvodná strana (rtf), predhovor (rtf), obsah (rtf), text správy (rtf)
Prílohy prílohy 1-15 (xls), prílohy 16-22 (xls), prílohy 23-48 (xls)