Ročné správy o činnosti Hlavného banského úradu a obvodných banských úradov SR

SPRÁVY O ČINNOSTI HBÚ A OBÚ SR

 

Ročná správa 2020 Súbory
HBÚ a OBÚ SR

Správa o činnosti HBÚ a OBÚ SR za rok 2021 – dvojstĺpcový formát (PDF; 9,5 MB)

Správa o činnosti HBÚ a OBÚ SR za rok 2021 – štandardný formát pre mobilné zariadenia (PDF; 8,1 MB)

OBÚ v Bratislave* Správa o činnosti OBÚ v Bratislave za rok 2021 (PDF; 1,1 MB)
OBÚ v Banskej Bystrici* Správa o činnosti OBÚ v Banskej Bystrici za rok 2021 (PDF; 637 kB)
OBÚ v Košiciach* Správa o činnosti OBÚ v Košiciach za rok 2021 (PDF; 669 kB) 

Poznámka: * Tabuľky k jednotlivým správam o činnosti OBÚ SR sú v tabuľkovej časti Správy o činnosti HBÚ a OBÚ SR za rok 2021

 

Ročná správa 2020 Súbory
HBÚ a OBÚ SR

Správa o činnosti HBÚ a OBÚ SR za rok 2020 (PDF; 8,1 MB)

OBÚ v Bratislave Správa o činnosti OBÚ v Bratislave za rok 2020 (PDF; 6,7 MB)
OBÚ v Banskej Bystrici Správa o činnosti OBÚ v Banskej Bystrici za rok 2020 (PDF; 5,8 MB)
OBÚ v Košiciach Správa o činnosti OBÚ v Košiciach za rok 2020 (PDF; 6,1 MB)

 

Ročná správa 2019 Súbory
HBÚ a OBÚ SR 

Správa o činnosti HBÚ a OBÚ SR za rok 2019 (PDF; 2 MB)

Prílohy k ročnej správe č. : 1-16 (XLS; 100 kB), 17-20 (XLS; 86 kB), 21-27 (XLS; 73 kB), 28-31 (XLS; 33 kB), 32-48 (XLS; 110 kB), 49. (XLS; 97 kB)

 

Ročná správa 2018 Súbory
HBÚ a OBÚ SR

Správa o činnosti HBÚ a OBÚ SR za rok 2018 (PDF; 1,2 MB)

Prílohy k ročnej správe č. : 1-16, (XLS; 110 kB), 17-20 (XLS; 90 kB), 21-27 (XLS; 78 kB), 28-31 (XLS; 36 kB), 32-48 (XLS; 117 kB), 49 (XLS; 96 kB)

 

Ročná správa 2017 Súbory
HBÚ a OBÚ SR

 Správa o činnosti HBÚ a OBÚ SR za rok 2017 (PDF; 1,2 MB)

 Prílohy k ročnej správe č. : 1-16, (XLS; 110 kB), 17-20 (XLS; 90 kB), 21-27 (XLS; 78 kB), 28-31 (XLS; 36 kB), 32-48, (XLS; 117 kB), 49 (XLS; 96 kB)

 

Ročná správa 2016 Súbory
HBÚ a OBÚ SR

Správa o činnosti HBÚ a OBÚ SR za rok 2016 (PDF; 1,8 MB)

Príloha k ročnej správe za rok 2016 (XLS; 512 kB)

 

Ročná správa 2015 Súbory
HBÚ a OBÚ SR Správa o činnosti HBÚ a OBÚ SR za rok 2015 (PDF; 7,8 MB )
OBÚ v Banskej Bystrici Správa o činnosti OBÚ BB za rok 2015 (PDF; 1,5 MB)
OBÚ v Bratislave Správa o činnosti OBÚ BA za rok 2015 (PDF; ,3 MB)
OBÚ v Košiciach Správa o činnosti OBÚ KE za rok 2015 (PDF; 1,7 MB)
OBÚ v Prievidzi Správa o činnosti OBÚ PD za rok 2015 (PDF; 2,1 MB)
OBÚ v Spišskej Novej Vsi Správa o činnosti OBÚ SNV za rok 2015 (PDF; 1,8 MB)

 

Ročná správa 2014 Súbory
HBÚ a OBÚ SR Správa o činnosti HBÚ a OBÚ SR za rok 2014 (PDF; 2,8 MB)
OBÚ v Banskej Bystrici Správa o činnosti OBÚ BB za rok 2014 (PDF; 2 MB)
OBÚ v Bratislave Správa o činnosti OBÚ BA za rok 2014 (PDF; 1,9 MB)
OBÚ v Košiciach Správa o činnosti OBÚ KE za rok 2014 (PDF; 1,7 MB)
OBÚ v Prievidzi Správa o činnosti OBÚ PD za rok 2014 (PDF; 2,1 MB)
OBÚ v Spišskej Novej Vsi Správa o činnosti OBÚ SNV za rok 2014 (PDF; 1,9 MB)

 

Ročná správa 2013 Súbory
HBÚ a OBÚ SR Správa o činnosti HBÚ a OBÚ SR za rok 2013 (PDF; 2,1 MB)
OBÚ v Banskej Bystrici Správa o činnosti OBÚ BB za rok 2013 (PDF; 1,4 MB)
OBÚ v Bratislave Správa o činnosti OBÚ BA za rok 2013 (PDF; 1,5 MB)
OBÚ v Košiciach Správa o činnosti OBÚ Košice za rok 2013 (PDF; 1 MB)
OBÚ v Prievidzi Správa o činnosti OBÚ PD za rok 2013 (PDF; 1,4 MB)
OBÚ v Spišskej Novej Vsi Správa o činnosti OBÚ SNV za rok 2013 (PDF; 1,1 MB)

 

Ročná správa 2012 Súbory
HBÚ a OBÚ SR Správa o činnosti HBÚ a OBÚ SR za rok 2012 (PDF; 1,9 MB)
OBÚ v Banskej Bystrici Správa o činnosti OBÚ BB za rok 2012 (PDF; 1,5 MB)
OBÚ v Bratislave Správa o činnosti OBÚ BA za rok 2012 (PDF; 1,4 MB)
OBÚ v Košiciach Správa o činnosti OBÚ KE za rok 2012 (PDF; 1,1 MB)
OBÚ v Prievidzi Správa o činnosti OBÚ PD za rok 2012 (PDF; 1,5 MB)
OBÚ v Spišskej Novej Vsi Správa o činnosti OBÚ SNV za rok 2012 (PDF; 1,2 MB)

 

Ročná správa 2011 Súbory
HBÚ a OBÚ SR Správa o činnosti HBÚ a OBÚ SR za rok 2011 (PDF; 2,9 MB)
OBÚ v Banskej Bystrici Správa o činnosti OBÚ BB za rok 2011 (PDF; 298 kB)
OBÚ v Bratislave Správa o činnosti OBÚ BA za rok 2011 (PDF; 530 kB)
OBÚ v Košiciach
Správa o činnosti OBÚ KE za rok 2011 (PDF; 524 kB)
OBÚ v Prievidzi   Správa o činnosti OBÚ PD za rok 2011 (PDF; 468 kB)
OBÚ v Spišskej Novej Vsi
Správa o činnosti OBÚ SNV za rok 2011 (PDF; 366 kB)

 

Ročná správa 2010 Súbory
HBÚ a OBÚ SR Správa o činnosti HBÚ a OBÚ SR za rok 2010 (PDF; 1,9 MB)
OBÚ v Banskej Bystrici Správa o činnosti OBÚ BB za rok 2010 (PDF; 633 kB) 
OBÚ v Bratislave
Správa o činnosti OBÚ BA za rok 2010 (PDF; 475 kB)
OBÚ v Košiciach
Správa o činnosti OBÚ KE za rok 2010 (PDF; 527 kB)
OBÚ v Prievidzi
Správa o činnosti OBÚ PD za rok 2010 (PDF; 697 kB)
OBÚ v Spišskej Novej Vsi
Správa o činnosti OBÚ SNV za rok 2010 (PDF; 405 kB)

 

Ročná správa 2009 Súbory
HBÚ a OBÚ SR Správa o činnosti HBÚ a OBÚ SR za rok 2009 (PDF; 1 MB)

 

Ročná správa 2008 Súbory
HBÚ a OBÚ SR Správa o činnosti HBÚ a OBÚ SR za rok 2008 (PDF; 2,7 MB)

 

Ročná správa 2007 Súbory
HBÚ a OBÚ SR Správa o činnosti HBÚ a OBÚ SR za rok 2007 (PDF; 1 MB)
Prílohy k správe za rok 2007 prílohy 1-16 (XLS; 154 kB), prílohy 17-20 (XLS; 293 kB), prílohy 21-27 (XLS; 146 kB), prílohy 28-31 (XLS; 44 kB), prílohy 32-48 (XLS; 158 kB)

 

Ročná správa 2006 Súbory
HBÚ a OBÚ SR Správa o činnosti HBÚ a OBÚ SR za rok 2006 (PDF; 1,1 MB)
Prílohy k  správe za rok 2006 prílohy 1-20 (XLS; 379 kB), prílohy 21-27 (XLS; 153 kB), prílohy 28-48 (XLS; 225 kB)

 

Ročná správa 2005 Súbory
HBÚ a OBÚ SR Správa o činnosti HBÚ a OBÚ SR za rok 2005 (PDF; 980 kB)
Prílohy k správe za rok 2005 tabuľky 1-16 (XLS; 157 kB), tabuľky 17-22 (XLS; 271 kB), tabuľky 23-28 (XLS; 53 kB), tabuľky 29-48 (XLS; 198 kB)

 

Ročná správa 2004 Súbory
HBÚ a OBÚ SR Správa o činnosti HBÚ a OBÚ SR za rok 2004 (PDF; 1,4 MB)
Prílohy k správe za rok 2004 prílohy 1-15 (XLS; 89 kB), prílohy 16-22 (XLS; 210 kB), prílohy 23-48 (XLS; 203 kB)