Obvodný banský úrad v Banskej Bystrici

 logotyp obú bb - menšie