Iné oznamy

Na tomto mieste budú zverejňované úradné oznamy OBÚ v Banskej Bystrici

 

Nová organizačná štruktúra OBÚ v Banskej Bystrici platná od 1.12.2020