Iné oznamy

Na tomto mieste budú zverejňované úradné oznamy OBÚ v Banskej Bystrici

 

Nová organizačná štruktúra OBÚ v Banskej Bystrici platná od 1.12.2020  

21. 7. 2021

Verejná vyhláška DP Čachtice

Dňa 21.07.2021 bol na úradnej tabuli OBÚ v Banskej Bystrici, na webovom sídle úradu zverejnená verejná vyhláška v nasledujúcej veci:

Oznámenie o začatí konania a nariadenie ústneho pojednávania vo veci povolenia banskej činnosti – čiastočnej rekultivácie lomu v dobývacom priestore  Čachtice na roky 2021 – 2030

celý článok

13. 5. 2021

Petícia

Oznámenie o vybavení petície

Petícia proti otvoreniu ťažby v dobývacom priestore Rakša a preprave vyťaženého materiálu cez obec Rakša

Petíciu za petičný výbor vybavuje: Ing. Miroslav Ryba

celý článok

11. 5. 2021

Petícia

Oznámenie o vybavení petície

Petícia: „za záchranu prírodných hodnôt ohrozených banskou činnosťou na území Chránenej krajinnej oblasti Cerová vrchovina“

Petíciu za petičný výbor vybavuje: Mgr. Attila Balázs

celý článok