Zverejňovanie podľa § 18 ods. 5 zákona č. 51/1988 Zb. - OBÚ v Košiciach

14. 7. 2021

Husiná -povolenie BČ - likvidácia časti lomu v DP Husiná

 Banská Činnosť –  likvidácia časti lomu v dobývacom priestore Husiná na roky 2021- 2027

Organizácia : KSR- Kameňolomy SR, s.r.o., Neresnícka cesta 3, 960 01 Zvolen, IČO: 31 559 123 

celý článok

3. 6. 2021

Sedllice I

Banská činnosť – Otvárka, príprava a dobývanie výhradného ložiska nevyhradeného nerastu – dolomitu

v dobývacom priestore Sedlice I

Organizácia: VSK MINERAL, s.r.o., Južná trieda 125, 040 01 Košice 

celý článok

3. 6. 2021

Čaňa - povolenie BČ na parcele reg. C-KN 636/19

Banská činnosť – Otvárka, príprava a obývanie výhradného ložiska nevyhradeného nerastu štrku v dobývacom priestore Čaňa

Organzácia: CRH (Slovensko),  a.s., 906 38 Rohožník  

celý článok

30. 4. 2021

BČ v DP Záhradné 2021

Banská činnosť – Otvárka, príprava a dobývanie výhradného ložiska andezitu v dobývacom priestore Záhradné

Organizácia: VSK MINERAL, s.r.o., Južná trieda 125, 040 01 Košice 

celý článok

15. 2. 2021

Husiná - Hôrka

Činnosť vykonávaná banským spôsobom

Využívanie ložiska nevyhradeného nerastu čadiča Husiná – Hôrka

Organzácia: KSR – Kameňolomy SR, s.r.o., Neresnícka cesta 3, 960 01 Zvolen

celý článok

2. 2. 2021

Čaňa - Geča

Banská činnosť – Otvárka, príprava a obývanie výhradného ložiska nevyhradeného nerastu štrku v dobývacom priestore Čaňa

Organzácia: CRH (Slovensko),  a.s., 906 38 Rohožník 

celý článok

22. 12. 2020

Čaňa - lividácia ťažobnej jamy

 Banská činnosť – likvidácia banského diela

Organizácia : CRH (Slovensko) a.s. 

celý článok

6. 11. 2020

Lubeník

Banská činnosť – Otvárka, príprava a obývanie výhradného ložiska magnezitu na obdobie rokov 2021 – 2030

Organizácia: Slovmag, a.s., Lubeník 

celý článok

7. 9. 2020

Čaňa

Banská činnosť – Otvárka, príprava a obývanie výhradného ložiska nevyhradeného nerastu štrku v dobývacom priestore Čaňa

Organzácia: CRH (Slovensko),  a.s., 906 38 Rohožník 

celý článok

26. 8. 2020

Slanec

Banská činnosť – Otvárka, príprava a dobývanie výhradného ložiska andezitu v dobývacom priestore Slanec

Organizácia: VSK MINERAL, s.r.o., Južná trieda 125, 040 01 Košice 

celý článok