Zverejňovanie podľa § 18 ods. 5 zákona č. 51/1988 Zb. - OBÚ v Košiciach

21. 1. 2022

Močarmany - povolenie ČVBS

Činnosť vykonávaná banským spôsobom – využívanie ložiska nevyhradeného nerastu tehliarenských ílov na lokalite Močarmany

Organzácia: Leier Baustoffe SK s.r.o.  

celý článok

21. 10. 2021

Tisovec

Banská činnosť – Otvárka, príprava a obývanie výhradného ložiska vápencov v dobývacom priestore Tisovec

Organzácia: Clamit spol. s r.o.

 

                     

celý článok

7. 10. 2021

Čaňa - povolenie BČ z 30.9.2021

Banská činnosť – Otvárka, príprava a obývanie výhradného ložiska nevyhradeného nerastu štrku v dobývacom priestore Čaňa

Organzácia: CRH (Slovensko),  a.s., 906 38 Rohožník  (do 30.9.2021)

                     Danucem Slovensko a.s. (od 1.10.2021) 

celý článok

20. 9. 2021

Ruskov

Zmena banskej činnosti č. 1  –  zvýšenie limitu ročnej ťažby v dobývacom priestore Ruskov

Organizácia : KSR- Kameňolomy SR, s.r.o., Neresnícka cesta 3, 960 01 Zvolen, IČO: 31 559 123 

celý článok

14. 7. 2021

Husiná -povolenie BČ - likvidácia časti lomu v DP Husiná

 Banská Činnosť –  likvidácia časti lomu v dobývacom priestore Husiná na roky 2021- 2027

Organizácia : KSR- Kameňolomy SR, s.r.o., Neresnícka cesta 3, 960 01 Zvolen, IČO: 31 559 123 

celý článok

3. 6. 2021

Sedllice I

Banská činnosť – Otvárka, príprava a dobývanie výhradného ložiska nevyhradeného nerastu – dolomitu

v dobývacom priestore Sedlice I

Organizácia: VSK MINERAL, s.r.o., Južná trieda 125, 040 01 Košice 

celý článok

3. 6. 2021

Čaňa - povolenie BČ na parcele reg. C-KN 636/19

Banská činnosť – Otvárka, príprava a obývanie výhradného ložiska nevyhradeného nerastu štrku v dobývacom priestore Čaňa

Organzácia: CRH (Slovensko),  a.s., 906 38 Rohožník  

celý článok

30. 4. 2021

BČ v DP Záhradné 2021

Banská činnosť – Otvárka, príprava a dobývanie výhradného ložiska andezitu v dobývacom priestore Záhradné

Organizácia: VSK MINERAL, s.r.o., Južná trieda 125, 040 01 Košice 

celý článok

15. 2. 2021

Husiná - Hôrka

Činnosť vykonávaná banským spôsobom

Využívanie ložiska nevyhradeného nerastu čadiča Husiná – Hôrka

Organzácia: KSR – Kameňolomy SR, s.r.o., Neresnícka cesta 3, 960 01 Zvolen

celý článok

2. 2. 2021

Čaňa - Geča

Banská činnosť – Otvárka, príprava a obývanie výhradného ložiska nevyhradeného nerastu štrku v dobývacom priestore Čaňa

Organzácia: CRH (Slovensko),  a.s., 906 38 Rohožník 

celý článok

1