Zverejňovanie podľa § 18b ods. 5 zákona č. 51/1988 Zb. - OBÚ v Prievidzi

26. 10. 2021

ČVBS Sihoť - Oblazov

Činnosť vykonávaná banským spôsobom –  Likvidácia štrkoviska v lokalite Sihoť – Oblazov v katastrálnom území Kotešová na roky 2020 – 2027 

Organizácia: OBCHOD S PALIVAMI, s.r.o. Cesta k vodojemu 1178/52,01003 Žilina

celý článok

4. 6. 2021

Trenčianske Mitice I

Banská činnosť – Ťažba a úprava dolomitov a vápencov v dobývacom priestore Trenčianske Mitice I

Organizácia: DOLMIT, s.r.o., Nová ulica 484/5, 972 42 Lehota pod Vtáčnikom 

celý článok

11. 12. 2020

Čachtice

Banská činnosť – otvárka, príprava a dobývanie výhradného ložiska vápencov a stavebného kameňa v dobývacom priestore Čachtice

Organizácia: CRH (Slovensko), a.s., 906 38 Rohožník,

celý článok

24. 11. 2020

Veľká Čierna I

Banská činnosť – dobývanie výhradného ložiska dolomitu v dobývacom priestore Veľká Čierna

Organizácia: Bekam, s.r.o., Považský Chlmec 500, 010 03 Žilina

celý článok

7. 10. 2020

Malá Bytča

Banská činnosť – Otvárka, príprava a dobývanie v dobývacom priestore Malá Bytča

Organizácia: Kamenivo Slovakia, a.s., Areál Prefa, 014 01 Bytča - Hrabové 

celý článok

1. 10. 2020

Turie

Banská činnosť – Predĺženie platnosti povolenia čiastočnej likvidácie lomu Turie v dobývacom priestore Turie

Organizácia: PK Metrostav (pôvodné obchodné meno PK Doprastav), a.s., Kragujevská 11, 010 01 Žilina 

celý článok

16. 9. 2020

ČVBS Hliník za Váhom

Sihoť za Váhom I. a II. – likvidácia a rekultivácia

organizácia: Forest progress, s. r. o., Štefánikova 217, 014 01 Bytča

celý článok