Ochrana oznamovateľov protispoločenskej činnosti

Ochrana oznamovateľov protispoločenskej činnosti 

Podmienky poskytovania ochrany osobám v pracovnoprávnom vzťahu v súvislosti s oznamovaním kriminality alebo inej protispoločenskej činnosti (ďalej len „protispoločenská činnosť“), práva a povinnosti osôb pri oznamovaní protispoločenskej činnosti upravuje
zákon č. 54/2019 Z. z. o ochrane oznamovateľov protispoločenskej činnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon č. 54/2019 Z. z.").

Hlavný banský úrad  (ďalej len „HBÚ“) v súlade s § 10 a 11 zákona č. 54/2019 Z. z. vydal vnútorný predpis - Smernicu č. 1/2023 o podávaní, preverovaní a evidencií oznámení v zmysle zákona č. 54/2019 Z. z. (ďalej len „smernica“). Smernica určuje podrobnosti o podávaní oznámení, zodpovednú osobu a jej povinnosti pri evidovaní a preverovaní oznámení o protispoločenskej činnosti a o zabezpečení podmienok poskytovania ochrany osobám pri oznamovaní protispoločenskej činnosti v podmienkach HBÚ.

 

HBÚ v zmysle zákona č. 54/2019 Z. z. Zodpovednou osobou je JUDr. Miloslav Grega

Kontakt: email : grega@hbu.sk,

telefón : +421 917 404 101.

 

Spôsob podávania oznámení

 

 1. Oznámenie týkajúce sa protispoločenskej činnosti je možné podať v zmysle  článku III smernice
   písomne, osobne (ústne do zápisnice - Príloha č. 1 smernice) alebo elektronicky.
 2. Písomné oznámenie sa podáva zodpovednej osobe alebo do podateľne HBÚ,
   ktorá je povinná doručené oznámenie bezodkladne odovzdať zodpovednej osobe.
 3. Oznámenie ústnou formou do zápisnice možno uskutočniť u zodpovednej osoby.
 4. Oznámenie emailom je možné uskutočniť na adresu zodpovednej osoby: grega@hbu.sk. 
  Oznámenia prijaté prostredníctvom emailu, ktoré prijala osoba odlišná od zodpovednej osoby, 
  je táto osoba povinná bezodkladne postúpiť na vybavenie zodpovednej osobe.


Na stiahnutie: Smernica HBÚ - Ochrana oznamovateľov protispoločenskej činnosti 

                          

Skôr ako začneme: nahliadnite do spracovania vašich osobných údajov

Ak navštívite stránku, ktorá zapisuje cookies, v počítači sa vám vytvorí malý textový súbor, ktorý sa uloží vo vašom prehliadači. Ak rovnakú stránku navštívite nabudúce, pripojíte sa vďaka nemu na web rýchlejšie. Náš web vám ponúkne relevantné informácie a bude sa vám pracovať jednoduchšie.

Súbory cookies používame najmä na anonymnú analýzu návštevnosti a vylepšovanie našich web stránok. Ak si nastavíte blokovanie zápisu cookies do vášho prehliadača, je možné, že web sa spomalí a niektoré jeho časti nemusia fungovať úplne korektne.