Skôr ako začneme: nahliadnite do spracovania vašich osobných údajov

Ak navštívite stránku, ktorá zapisuje cookies, v počítači sa vám vytvorí malý textový súbor, ktorý sa uloží vo vašom prehliadači. Ak rovnakú stránku navštívite nabudúce, pripojíte sa vďaka nemu na web rýchlejšie. Náš web vám ponúkne relevantné informácie a bude sa vám pracovať jednoduchšie.

Súbory cookies používame najmä na anonymnú analýzu návštevnosti a vylepšovanie našich web stránok. Ak si nastavíte blokovanie zápisu cookies do vášho prehliadača, je možné, že web sa spomalí a niektoré jeho časti nemusia fungovať úplne korektne.

EURO KAMEŇ, s.r.o.

Dátum: 14. 4. 2021

Vysvetlivky:
BČ - banská činnosť
ČVBS - činnosť vykonávaná banským spôsobom
DP - dobývací priestor
Lokalita - miesto vykonávania činnosti
Žiadosť - hypertextový odkaz na súbor pdf so žiadosťou o povolenie BČ / ČVBS
EIA - hypertextový odkaz na súbor pdf s dokumentom vzťahujúcim sa k procesu EIA
Rozhodnutie - hypertextový odkaz na súbor pdf s rozhodnutím OBÚ o povolení činnosti

Obvodný banský úrad v Košiciach podľa  § 10 ods. 1 zákona č. 282/2015 Z. z. o vyvlastňovaní pozemkov a stavieb a o nútenom obmedzení vlastníckeho práva k nim a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov  informuje o začatí vyvlastňovacieho konania pre organizáciu EURO KAMEŇ, s.r.o.  v dobývacom priestore „Spišské Podhradie I – Dreveník“

Obvodný banský úrad v Košiciach podľa §  10 ods. 2 písm. a) až d) zákona č. 282/2015 Z. z. uvádza nasledujúce informácie:

a) účel vyvlastnenia:

-  dobývanie ložiska travertínu v dobývacom priestore „Spišské Podhradie I – Dreveník“

b) údaje o vyvlastniteľovi v rozsahu údajov podľa § 9 ods. 2 písm. a) zákona č. 282/2015 Z. z.:

názov:

EURO KAMEŇ, s.r.o.

sídlo:

Štefánikova 43, 053 04 Spišské Podhradie

identifikačné číslo organizácie:

36 593 648

údaje o zápise v obchodnom registri alebo inom obdobnom registri:

Obchodný register Okresného súdu Košice I, vložka číslo 16615/V, deň zápisu 11.05.2005 

c) katastrálne územie: 

Spišské Podhradie 

d) parcelné číslo pozemku a súpisné číslo stavby, ktoré sú predmetom vyvlastnenia:

 • parcela KN-E 204
 • parcela KN-E 207
 • parcela KN-E 209
 • parcela KN-E 210
 • parcela KN-E 211
 • parcela KN-E 212
 • parcela KN-E 213
 • parcela KN-E 214
 • parcela KN-E 215
 • parcela KN-E 216
 • parcela KN-E 218
 • parcela KN-E 244