Výklady, stanoviská, články ...

Výklady, stanoviská a usmernenia

Hlavného banského úradu, obvodných banských úradov SR a iných orgánov štátnej správy k banským a súvisiacim predpisom

 

P.č.ProblematikaUsmernenie / Výklad
1.Platnosť predpisov pri výkone hlavného dozoruUsmernenie HBÚ k platnosti predpisov (PDF; 103,3 kB) 
2.Trhový dohľad

Národný program dohľadu nad trhom (SJ) (RTF; 114 kB)

General Market Surveillance Programme (EN) (RTF; 106,3 kB)

3.Prehliadky pracovísk K § 7 vyhl. SBÚ č. 29/1989 Zb. (PDF; 92,7 kB) 
4.Usmernenie HBÚ k povoľovaniu stavieb a k projektantomUsmernenie HBÚ k povoľovaniu stavieb a projektantom (PDF; 2,7 MB) 
5.Usmernenie k odbornej spôsobilosti na činnosti na vyhradených technických zariadeniach Usmernenie k osvedčeniam a oprávneniam na VTZ (PDF;98,9 kB) 
6.
Usmernenie k aplikácii § 4b ods. 4 písm. d) zákona SNR č. 51/1988 Zb. vo veci začatia konania o zrušenie banského oprávnenia
Usmernenie k zrušeniu banského oprávnenia pri nečinnosti (PDF; 89,9 kB) 
7.
Opatrenie predsedu HBÚ č. 1/2013 k zúčtovaniu úhrad za vydobyté nerasty podľa § 3 ods. 9 NV SR č. 50/2002 Z. z.
Opatrenie P-HBÚ č. 1/2013 (PDF; 39 kB) 
8.
Usmernenie EK k ťažbe neenergetických surovín a sústave Natura 2000
Usmernenie EK z júla 2010 (PDF; 2,2 MB) 
9.
Usmernenie Hlavného banského úradu k novele zákona č. 51/1988 Zb. pre oblasť vyhradených technických zariadení
Usmernenie HBÚ č. 709-1199/2014 z 26.06.2014 (PDF; 335,5 kB) 
10.
Vyjadrenie Hlavného banského úradu k preventívnym lekárskym prehliadkam pre osoby vykonávajúce činnosti na vyhradených technických zariadeniach
Vyjadrenie HBÚ č. 199-231/2015 z 21.01.2015 (PDF; 1,3 MB) 
11.
Vyjadrenie Hlavného banského úradu k platnosti dokladov na obsluhu a určené činnosti na technických zariadeniach 
Vyjadrenie HBÚ č. 218-257/2015 z 27.1.2015 (PDF; 1,9 MB) 
12.
Vyjadrenie Hlavného banského úradu k povoľovaniu vybraných banských zariadení
Vyjadrenie HBÚ č. 229-271/2015 z 27.1.2015 (PDF; 1,4 MB) 
13.Vyjadrenie Hlavného banského úradu k osvedčeniu banského projektanta – rozsah projektovaniaVyjadrenie HBÚ č. 251-302/2015 z 2.2.2015 (PDF; 1,1 MB) 
14.Vyjadrenie Hlavného banského úradu k činnosti revízneho technika pri vydávaní písomného dokladu o odbornej spôsobilosti podľa § 15 ods. 7 vyhlášky MPSVR SR č. 508/2009 Z. z.Vyjadrenie HBÚ č. 278-351/2015 z 11.2.2015 (PDF; 530,9 kB) 
15.Stanovisko Hlavného banského úradu k VTZ na plávajúcom stroji s ťažobným zariadenímStanovisko HBÚ č. 348-464/2015 z 11.03.2015 (PDF; 399 kB) 
16.Usmernenie k uvádzaniu raziacich plošín do prevádzky a k § 8a ods. 2 písm. b) zákona č. 51/1988 Zb.Usmernenie HBÚ č. 661-1586/2015 z 26.10.2015 (PDF; 1,1 MB) 
17.Základná informácia k pre žiadateľov o uznanie odbornej kvalifikácieStanovisko HBÚ č. 263-645/2016 z 23.3.2016 (PDF; 480 kB) 
18.Usmernenie – používanie vybraných banských strojov, zariadení a prístrojov v podzemíUsmernenie HBU č. 42/2019 z 26.02.2019 (PDF; 5,8 MB) 
19.Usmernenie k možnosti podkladov pre vedenie banskomeračskej dokumentácieUsmernenie HBÚ č. 40-816/2020 z 28.05.2020 (PDF; 400,4 kB) 
20.Usmernenie HBÚ k výkonu hlavného dozoru pri ČVBS – razenie tunelovUsmernenie HBÚ č. 986-1349/2020 z 27.08.2020 (PDF; 950,6 kB) 
21. Zabezpečovanie plnenia úloh na úseku BOZP a BP počas trvania pandémie
Stanovisko HBÚ č. 1208-2257/2020 z 23.10.2020 (PDF; 444,4 kB) 
22.Usmernenie HBÚ k využívaniu geotermálnej energie Usmernenie HBÚ č. 484-1033/2022-I zo 07.07.2022 (PDF; 5,9 MB) 


Aktualizované 13.07.2022

Skôr ako začneme: nahliadnite do spracovania vašich osobných údajov

Ak navštívite stránku, ktorá zapisuje cookies, v počítači sa vám vytvorí malý textový súbor, ktorý sa uloží vo vašom prehliadači. Ak rovnakú stránku navštívite nabudúce, pripojíte sa vďaka nemu na web rýchlejšie. Náš web vám ponúkne relevantné informácie a bude sa vám pracovať jednoduchšie.

Súbory cookies používame najmä na anonymnú analýzu návštevnosti a vylepšovanie našich web stránok. Ak si nastavíte blokovanie zápisu cookies do vášho prehliadača, je možné, že web sa spomalí a niektoré jeho časti nemusia fungovať úplne korektne.