Evidencia chránených ložiskových území - Obvodný banský úrad v Bratislave

EVIDENCIA CHRÁNENÝCH LOŽISKOVÝCH ÚZEMÍ
Obvodný banský úrad v Bratislave

stav k 26.03.2024

 

Názov CHLÚEv. č.NerastOrganizácia
Bažantnica206/asklárske pieskySAZAN, spoločnosť s ručením obmedzeným, 900 55 Lozorno 51
Bažantnica I213/azlievarenské pieskyŠtátny geologický ústav Dionýza Štúra, Mlynská dolina 1, 817 04 Bratislava
Boleráz002/atehliarske hlinyWienerberger s.r.o., Tehelná 1203/6, 953 01 Zlaté Moravce
Borinka – Prepadlé003/avápenecbez organizácie
Borský Jur004/atehliarske surovinyECOBOR, s.r.o., Mickiewiczova 2, 811 07 Bratislava
Borský Jur I145/akvartérne pieskovce, neogénne íly, prachovce (tehliarska surovina)bez organizácie
Borský Jur II146/akvartérne piesky (tehliarska surovina)bez organizácie
Borský Jur III161/azemný plynNAFTA a.s., Votrubova 1, 821 09 Bratislava
Borský Peter209/asklárske a zlievarenské pieskyNAJPI a.s., Kaplinské pole 20, 905 01 Senica
Buková006/avápence a dolomitické vápenceVýroba kameňa a pieskov, spol. s r.o., 919 10 Buková
Cajla007/avápenecbez organizácie
Cífer198/azemný plynM.S.C., spol. s r.o., Kollárova 34, 917 01 Trnava
Čeladice178/alignitŠtátny geologický ústav Dionýza Štúra, Mlynská dolina 1, 817 04 Bratislava
Červeník169/azemný plynNAFTA a.s., Votrubova 1, 821 09 Bratislava
Čierne Kľačany010/aandezitIS-LOM s.r.o., Maglovec, Priemyselná 6, 042 45 Košice
Chtelnica047/akarbonatické zlepence a pieskovceKamenivo Nord 2 s.r.o., Nerudova 5, 821 04 Bratislava
Dechtice014/astavebný kameň (vápenec)JIVA – TRADE, s.r.o., Štefana Moyzesa 2700/22, 926 01 Sereď
Dechtice I015/adolomitické pieskyPoľnohospodárske družstvo Dechtice, 919 53 Dechtice č. 488
Dechtice III. – Lažteky159/avápenec vysokopercentnýŠtátny geologický ústav Dionýza Štúra, Mlynská dolina 1, 817 04 Bratislava
Devín011/agranodioritSLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik, Povodie Dunaja odštepný závod, Karloveská 2, 842 17 Bratislava
Devínska Nová Ves II012/aneogénne íly (tehliarska surovina)Esterian, a.s., Dvořákovo nábrežie 10, 811 02 Bratislava
Dolný Lopašov020/adolomity – dolomitické pieskyPoľnohospodárske družstvo DOLNÝ LOPAŠOV, 922 04 Dolný Lopašov
Feld218/ahorľavý zemný plynNAFTA a.s., Votrubova 1, 821 09 Bratislava
Gajary023/aropa a zemný plynNAFTA a.s., Votrubova 1, 821 09 Bratislava
Gbelce024/atehliarske surovinyŠtátny geologický ústav Dionýza Štúra, Mlynská dolina 1, 817 04 Bratislava
GBELY025/anaftenicko - parafinická ropaNAFTA a.s., Votrubova 1, 821 09 Bratislava
Gbely I.026/atehliarske surovinyCIHELNA GBELY s.r.o. - organizačná zložka, Naftárska 965, 908 45 Gbely
Gbely III (Gbely-Kúty)028/alignitHornonitrianske bane Prievidza, a.s., Ul. Matice slovenskej 10, 971 01 Prievidza
GBELY IV029/aropa a zemný plyn (sprievodný nerast lignit)NAFTA a.s., Votrubova 1, 821 09 Bratislava
Golianovo030/azemný plynENGAS s.r.o., Nábrežie mládeže 89, 949 01 Nitra
Hlohovec I.031/aštrkopieskybez organizácie
Hontianske Trsťany – Hrondín032/aandezityALAS SLOVAKIA, s.r.o., Polianky 3357/23, 841 01 Bratislava
Horná Krupá034/azemný plynCOMAG spol. s r.o., Račianska 30/A, 831 02 Bratislava
Horné Lefantovce200/akeramické ílyŠtátny geologický ústav Dionýza Štúra, Mlynská dolina 1, 817 04 Bratislava
Horné Túrovce037/akremenceKameňolomy a štrkopieskovne, a.s., Bernolákova 61, 953 11 Zlaté Moravce
Hostie038/adolomity-dolomitické pieskybez organizácie
Hradište pod Vrátnom – Dolinka039/adolomitické pieskyRoľnícke družstvo „Vrátno“, 906 12 Hradište pod Vrátnom
Hubina044/adolomitDanucem Slovensko a.s., 906 38 Rohožník
Jablonica049/avápenecDanucem Slovensko a.s., 906 38 Rohožník
Jakubov I147/aropa a zemný plynNAFTA a.s., Votrubova 1, 821 09 Bratislava
Jedľové Kostoľany194/akeramické ílyŠtátny geologický ústav Dionýza Štúra, Mlynská dolina 1, 817 04 Bratislava
Jelenec051/akremencebez organizácie
Kostolište164/azemný plynNAFTA a.s., Votrubova 1, 821 09 Bratislava
Košariská204/adolomit vhodný na chemickotechnologické spracovanie alebo spracovanie tavenímŠtátny geologický ústav Dionýza Štúra, Mlynská dolina 1, 817 04 Bratislava
Križovany nad Dudváhom179/azemný plyn – technicky využiteľnýE - Invest Slovakia, s.r.o., Mudroňova 25/A, 811 01  Bratislava
Krátke Kesy191/amineralizované vody s obsahom jódových a brómových solíbez organizácie
Kúty061/azemný plyn a gazolín (sprievodný nerast lignit)NAFTA a.s., Votrubova 1, 821 09 Bratislava
Kúty I.172/alignitŠtátny geologický ústav Dionýza Štúra, Mlynská dolina 1, 817 04 Bratislava
Ladice195/akeramické ílyŠtátny geologický ústav Dionýza Štúra, Mlynská dolina 1, 817 04 Bratislava
Lakšárska Nová Ves163/alignitŠtátny geologický ústav Dionýza Štúra, Mlynská dolina 1, 817 04 Bratislava
Lakšárska Nová Ves I210/azlievarenské pieskyŠtátny geologický ústav Dionýza Štúra, Mlynská dolina 1, 817 04 Bratislava
Lančár063/adolomit - stavebný kameňPoľnohospodárske výrobné a obchodné družstvo Kočín, 922 03 Šterusy 199
Láb062/aropa, zemný plynNAFTA a.s., Votrubova 1, 821 09 Bratislava
Levice III. - Zlatý Onyx066/atravertín a onyxový mramorLEVITRADE, s.r.o., Sokolovská 2, 934 01 Levice
LOŠONEC067/amelafýrALAS SLOVAKIA, s.r.o., Polianky 3357/23, 841 01 Bratislava
Machulince I.069/atehliarska surovinabez organizácie
MALACKY071/azemný plynPOZAGAS a.s., Malé námestie 1, 901 01 Malacky
Malé Leváre074/aštrkopieskybez organizácie
Mojzesovo070/aíl pre tehliarsku výrobubez organizácie
Myjava I.079/atehliarska surovina"Tomišová Alžbeta, obch. meno Alžbeta Tomišová ARMAT, Brezovská cesta 459/7, 907 01 Myjava"
Mýtne Ludany - Šiklóš177/atravertínbez organizácie
Nižná - Špačince176/azemný plynbez organizácie
Obid203/ahnedé uhlieŠtátny geologický ústav Dionýza Štúra, Mlynská dolina 1, 817 04 Bratislava
Obyce082/aandezityKameňolomy a štrkopieskovne, a.s., Bernolákova 61, 953 11 Zlaté Moravce
Obyce I.083/aandezitybez organizácie
Okoč084/aštrkopieskyDP Okoč : ALAS SLOVAKIA, s.r.o., Polianky 3357/23, 841 01 Bratislava, DP Okoč I. : ALAS SLOVAKIA, s.r.o., Polianky 3357/23, 841 01 Bratislava
Pernek087/avápenecDB REAL FINANCE, s.r.o., 029 56 Zákamenné č. 1071
Pezinok088/aantimónové a zlato - arzenopyritové rudyDP Pezinok : METAL-ECO SERVIS, spol. s r.o., Malacká cesta 2223, 902 01 Pezinok, DP Pezinok II. : ELGEO - BANSKÁ, s.r.o., Antolská 27, 969 01 Banská Štiavnica
Pezinok I.089/atehliarska surovinaPezinské tehelne – Paneláreň, a.s., Tehelná 9, 902 01 Pezinok
Pezinok IV (Trojárová)190/azlato - arzenopyritové a antimónové rudyŠtátny geologický ústav Dionýza Štúra, Mlynská dolina 1, 817 04 Bratislava
Plavecké Podhradie091/avápencebez organizácie
Plavecký Peter093/avápenecbez organizácie
Plavecký Štvrtok I094/azemný plynNAFTA a.s., Votrubova 1, 821 09 Bratislava
Plavecký Štvrtok II095/aropa a zemný plynNAFTA a.s., Votrubova 1, 821 09 Bratislava
PODBRANČ I096/astavebný kameň (vápenec)ORNOX Invest, s.r.o.,Michalská 9, 811 03 Bratislava
Pohranice098/avápenecV.D.S. a.s., Martinengova 18, 811 02 Bratislava
Prašník I.100/adolomitLOMtrans, s.r.o., 925 51 Šintava č. 672
Pukanec171/alignitŠtátny geologický ústav Dionýza Štúra, Mlynská dolina 1, 817 04 Bratislava
Rohožník III.105/avápenecDanucem Slovensko a.s., 906 38 Rohožník
Rohožník IV103/aslieňbez organizácie
Rybník nad Hronom110/aandezitČESATO, s.r.o., Haanova 2614/48, 851 04 Bratislava
Semerovo111/atehliarske hlinybez organizácie
Sološnica117/amelafýrALAS SLOVAKIA, s.r.o., Polianky 3357/23, 841 01 Bratislava
Sološnica I. (Hrabník)118/acementárska sialitická surovina - ílovceDanucem Slovensko a.s., 906 38 Rohožník
Sološnica II.202/avápenec blokovo dobývateľný a leštiteľnýŠtátny geologický ústav Dionýza Štúra, Mlynská dolina 1, 817 04 Bratislava
Studienka - Závod119/aropa a zemný plyn (sprievodný nerast lignit)NAFTA a.s., Votrubova 1, 821 09 Bratislava
SUCHOHRAD121/azemný plynNAFTA a.s., Votrubova 1, 821 09 Bratislava
Šajdíkove Humence123/azlievarenské pieskyKERKOSAND spol. s r.o., 906 07 Šajdíkove Humence 134
Šajdíkove Humence I.199/asklárske a zlievarenské pieskyčasť DP Šajdíkove Humence : KERKOSAND spol. s r.o., 906 07 Šajdíkove Humence 134,  DP Borský Peter I : LESSAND a.s., Drobného 20, , 841 01 Bratislava
Šamorín183/atechnicky použiteľné kryštály nerastov - granátALAS SLOVAKIA, s.r.o., Polianky 3357/23, 841 01 Bratislava
Šamorín I.196/aropa a zemný plynSlovenský plynárenský priemysel, a.s., Mlynské Nivy 44/a, 825 11 Bratislava
Šaštín124/asklárske a zlievarenské pieskyLB MINERALS SK, s.r.o., Tomášikova 35, 043 22 Košice
ŠOPORŇA125/aštrkopieskySLOVENSKÉ ŠTROPIESKY, s.r.o., Tatranská 18, 059 91 Veľký Slavkov
Štefanov I208/alignitŠtátny geologický ústav Dionýza Štúra, Mlynská dolina 1, 817 04 Bratislava
TRAKOVICE127/azemný plynNAFTA a.s., Votrubova 1, 821 09 Bratislava
Trstín129/adolomit a vápnitý dolomitALAS SLOVAKIA, s.r.o., Polianky 3357/23, 841 01 Bratislava
Trstín I216/adolomit vhodný na chemickotechnologické spracovanieALAS SLOVAKIA, s.r.o., Polianky 3357/23, 841 01 Bratislava
Unín I131/aropa a zemný plynNAFTA a.s., Votrubova 1, 821 09 Bratislava
Veľké Kostoľany166/azemný plynSave Gas SR, s.r.o., Magurská 3488/5B, 831 01 Bratislava 3
Veľký Grob148/aštrkopieskyDP Veľký Grob : ALAS SLOVAKIA, s.r.o., Polianky 3357/23, 841 01 Bratislava, DP Veľký Grob I. : ALAS SLOVAKIA, s.r.o., Polianky 3357/23, 841 01 Bratislava
Volkovce135/aštrkopieskybez organizácie
Vrbové I. - Prašník137/avápenecbez organizácie
Vysoká139/azemný plynNAFTA a.s., Votrubova 1, 821 09 Bratislava
Vysoká pri Morave III.140/aštrkopiesokDP Vysoká pri Morave III. - časť A : ALAS SLOVAKIA, s.r.o., Polianky 3357/23, 841 01 Bratislava, DP Vysoká pri Morave III. - časť B: bez organizácie
Záhorie212/azlievarenské pieskyŠtátny geologický ústav Dionýza Štúra, Mlynská dolina 1, 817 04 Bratislava
Záhorská Ves215/ahorľavý zemný plynNAFTA a.s., Votrubova 1, 821 09 Bratislava
Záhorská Ves I219/ahorľavý zemný plynNAFTA a.s., Votrubova 1, 821 09 Bratislava
ZÁVOD142/aropa a zemný plynNAFTA a.s., Votrubova 1, 821 09 Bratislava
Zlatno184/akremenceŠtátny geologický ústav Dionýza Štúra, Mlynská dolina 1, 817 04 Bratislava
Zlaté Moravce II.144/atehliarska hlina (íl)Wienerberger s.r.o., Tehelná 1203/6, 953 01 Zlaté Moravce
Žikava197/akeramické ílyŠtátny geologický ústav Dionýza Štúra Mlynská dolina 1, 817 04 Bratislava
Žirany143/avápenecCalmit, spol. s r.o., Gaštanová 15, 811 04 Bratislava

  

Súbor na stiahnutie:  Evidencia chránených ložiskových území - Obvodný banský úrad v Bratislave (XLS; 18,7 kB)

Skôr ako začneme: nahliadnite do spracovania vašich osobných údajov

Ak navštívite stránku, ktorá zapisuje cookies, v počítači sa vám vytvorí malý textový súbor, ktorý sa uloží vo vašom prehliadači. Ak rovnakú stránku navštívite nabudúce, pripojíte sa vďaka nemu na web rýchlejšie. Náš web vám ponúkne relevantné informácie a bude sa vám pracovať jednoduchšie.

Súbory cookies používame najmä na anonymnú analýzu návštevnosti a vylepšovanie našich web stránok. Ak si nastavíte blokovanie zápisu cookies do vášho prehliadača, je možné, že web sa spomalí a niektoré jeho časti nemusia fungovať úplne korektne.