Skôr ako začneme: nahliadnite do spracovania vašich osobných údajov

Ak navštívite stránku, ktorá zapisuje cookies, v počítači sa vám vytvorí malý textový súbor, ktorý sa uloží vo vašom prehliadači. Ak rovnakú stránku navštívite nabudúce, pripojíte sa vďaka nemu na web rýchlejšie. Náš web vám ponúkne relevantné informácie a bude sa vám pracovať jednoduchšie.

Súbory cookies používame najmä na anonymnú analýzu návštevnosti a vylepšovanie našich web stránok. Ak si nastavíte blokovanie zápisu cookies do vášho prehliadača, je možné, že web sa spomalí a niektoré jeho časti nemusia fungovať úplne korektne.

Oznamy pre organizácie

Hlavný banský úrad týmto oznamom upozorňuje dozorované organizácie na plnenie si povinnosti vyplývajúcej z § 5a ods. 6 zákona SNR č. 51/1988 Zb., a to písomné oznámenie výsledkov vykonanej banskej činnosti, činnosti vykonávanej banským spôsobom alebo inej činnosti upravenej týmto zákonom za uplynulý rok.

Z tohto znenia vyplýva, že správu o činnosti predkladajú všetky organizácie, ktorých činnosť podlieha výkonu hlavného dozoru obvodných banských úradov Slovenskej republiky a Hlavnému banskému úradu.

Výsledky sa oznamujú v správe, ktorá sa predkladá najneskôr do konca januára príslušného roka.

Správa sa podáva na obvodný banský úrad v obvode pôsobnosti ktorého sa činnosť vykonávala a tiež na obvodný banský úrad, ktorý vydal banské oprávnenie.

 

Súbor na stiahnutie: Obsah ročnej správy o činnosti (RTF; 329,2 kB)


 

UPOZORNENIE:

Hlavný banský úrad týmto zároveň vyzýva organizácie, aby venovali zvýšenú pozornosť uvádzaniu počtu zamestnancov. Celkovým počtom zamestnancov sa myslí počet zamestnancov, ktorí v organizácii podliehajú výkonu hlavného dozoru. Celkový počet zamestnancov je dôležitým vstupným parametrom pri výpočte ukazovateľa úrazovosti, ktorého vývoj sa bude sledovať aj v rámci plnenia úloh vyplývajúcich zo Stratégie BOZP v SR na roky 2013-2020. 

Pri údajoch o pracovných úrazoch je potrebné venovať pozornosť uvádzaniu počtu registrovaných pracovných úrazov a ostatných pracovných úrazov, t.j. úrazov do troch dní práceneschopnosti (vrátane). 

Organizácie, ktoré vykonávajú dobývanie nerastov v podzemí uvedú v správe aj spôsob likvidácie vyrúbaných priestorov (monitorovanie, zabezpečenie, likvidácia ... ).